Zbivanja - književni natječaj

Ogranak Matice hrvatske u Virovitici

Međunarodni književni natječaj KRISTALNA PEPELJARA za najbolju kratku kriminalističku priču

Natječaj je otvoren do 1. studenoga 2020.

Međunarodni književni natječaj „Kristalna pepeljara“:
natječaj Ogranka Matice hrvatske u Virovitici za najbolju kratku kriminalističku priču

Ogranak Matice hrvatske u Virovitici poziva sve zainteresirane autore na sudjelovanje u međunarodnom natječaju „Kristalna pepeljara“ za najbolju kriminalističku priču. Natječaj nosi ime jednoga od najuspješnijih djela hrvatskoga književnika Milana Nikolića, popularnoga pisca kriminalističkih romana čije je stvaralaštvo obilježilo pedesete i šezdesete godine 20. stoljeća.

Pravila i uvjeti natječaja
• Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne osobe.
• Tekst mora biti napisan na hrvatskom jeziku.
• Dostavljeni rukopis ne smije biti duži od 5 kartica teksta (9000 znakova s prazninama).
• Prilikom pisanja poštuju se osnovne upute (Word, font Times New Roman, 12, prored 1,5). Također, svaka priča mora imati naslov.
• Priče se šalju pod zaporkom, a rješenje zaporke šalje se u zasebnoj .doc datoteci. Rješenje zaporke treba sadržavati sljedeće podatke o autoru: ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu te kratak životopis autora/ice. Navedeni podatci koristit će se isključivo u svrhu proglašenja dobitnika nagrada i kontaktiranja autora.
• Autor/ica može sudjelovati samo s jednom pričom.
• Poslana priča ne smije biti prethodno objavljivana.
• Priče se šalju elektronički u .doc formatu na e-mail adresu maticavirovitica@gmail.com.
• Natječaj je otvoren do 1. studenoga 2020. godine, a rezultati će biti objavljeni u medijima te na Facebook stranici Ogranka Matice hrvatske u Virovitici.
• Rukopisi pristigli izvan roka neće biti prihvaćeni.
• Prijavom na natječaj „Kristalna pepeljara“ autori pristaju da Ogranak Matice hrvatske u Virovitici njihove priče objavi u tiskanom ili elektroničkom obliku.
• Dodjeljuju se tri novčane nagrade (1. mjesto 1000 kuna, 2. mjesto 500 kuna, 3. mjesto 300 kuna), a svi sudionici natječaja bit će pohvaljeni.
• Ogranak Matice hrvatske u Virovitici zadržava pravo poništavanja natječaja ukoliko ne pristigne dovoljno kvalitetnih radova.

Dodatne napomene
• Slanjem svojih radova autori pristaju na potrebne uredničke intervencije.
• Molimo autore da prije samoga slanja svojih radova pažljivo pregledaju tekst i isprave pravopisne i gramatičke pogreške. U tome im mogu pomoći sljedeće poveznice: http://pravopis.hr/ , http://hjp.znanje.hr/ , http://gramatika.hr/
• Autori zadržavaju autorska prava te su i dalje vlasnici svojih radova.
• Pitanja vezana za natječaj možete postaviti putem e-maila: maticavirovitica@gmail.com.
• Pristigle radove vrednovat će stručno peteročlano povjerenstvo.

slika


Pregled