Zbivanja - književni natječaj

Ogranak Matice hrvatske u Sisku

Književni natječaj „Stihovnica Siska“ za najbolju pjesmu

Natječaj traje do 1. listopada 2020.

Ogranak Matice hrvatske u Sisku poziva zainteresirane autore, do 21 godine starosti, na sudjelovanje u  natječaju „Stihovnica Siska“ za najbolju pjesmu. Natječaj nosi ime po pjesničkoj manifestaciji „Stihovnica Siska“, koja će u listopadu obilježiti deset godina postojanja.

Pravila i uvjeti natječaja:
• Pravo sudjelovanja imaju sve osobe do 21 godine starosti.
• Tekst pjesme mora biti napisan na hrvatskom jeziku.
• Dostavljena pjesma ne smije biti duži od 3 kartica teksta.
• Prilikom pisanja poštuju se osnovne upute (Word, font Times New Roman, 12, prored 1,5).
• Pjesma se šalje pod zaporkom, a rješenje zaporke šalje se u zasebnoj .doc datoteci. Rješenje zaporke treba sadržavati sljedeće podatke o autoru: ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu te kratak životopis autora/ice. Navedeni podatci koristit će se isključivo u svrhu proglašenja dobitnika nagrada i kontaktiranja autora.
• Autor/ica može sudjelovati samo s jednom pjesmom.
• Pjesma  ne smije biti prethodno objavljena.
• Pjesme se šalju elektronički u .doc formatu na e-mail:  maticasisakogranak@gmail.com
• Natječaj je otvoren do 1. listopada 2020. godine, a rezultati će biti objavljeni u medijima te na web stranici www.maticahrvatskasisak.hr  i Facebook stranici Matice hrvatske Sisak.
• Rukopisi pristigli izvan roka neće biti prihvaćeni.
• Prijavom na natječaj autori pristaju da Ogranak Matice hrvatske Sisak njihove pjesme objavi u tiskanom  ili elektroničkom obliku  te u časopisu „Riječi“.
• Dodjeljuju se tri novčane nagrade (1. mjesto 600 kuna, 2. mjesto 400 kuna, 3. mjesto 300 kuna), a svi sudionici natječaja bit će pohvaljeni.
• Ogranak Matice hrvatske Sisak zadržava pravo poništavanja natječaja ukoliko ne pristigne dovoljno kvalitetnih radova.

Dodatne napomene
• Slanjem svojih radova autori pristaju na potrebne uredničke intervencije.
• Molimo autore da prije samoga slanja svojih radova pažljivo pregledaju tekst i isprave pravopisne i gramatičke pogreške.
• Autori zadržavaju autorska prava te su i dalje vlasnici svojih radova.
• Pristigle radove vrednovat će stručno tročlano povjerenstvo.

slika


Pregled