Filozofska škola Matice hrvatske

FILOZOFSKA ŠKOLA MATICE HRVATSKE

Orebić, 4-10. listopada 2010.

Slijedom uspješnih simpozija koje je Odjel za filozofiju Matice hrvatske organizirao u Orebiću – Nasljeđe renesanse (listopad, 2005), Filozofiranje i more (listopad, 2007) i Platonov nauk o duši (svibanj, 2009) – Matica hrvatska ove godine u Orebiću pokreće Filozofsku školu sa svrhom da se nadarenim i perspektivnim studentima i doktorandima filozofije pruži dodatno izvannastavno obrazovanje. Školu organiziraju i vode prof. dr. Damir Barbarić, Zorislav Lukić (glavni tajnik Matice hrvatske), mr. Petar Šegedin i prof. dr. Ozren Žunec.
Tema ovogodišnje Škole, na koju je pozvano deset predavača, je Aristotelova Fizika. Izvedba programa uključuje predavanja i diskusije o osnovnim temama djela te intenzivan rad na tumačenju odabranih tekstova. Teme koje će se obrađivati su: opća načela onog prirodnog, predmet prirodne znanosti, četvorstvo uzrokâ, svrhovitost, kretanje, mogućnost i zbiljnost, ono beskonačno, kretanje i prostor, vrijeme, neprekidnost i postavka prvog pokretača. Skup se održava uz novčanu potporu Općine Orebić, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Dubrovačko-neretvanske županije i Turističke zajednice Općine Orebić.

Ponedjeljak, 4. listopada
9.00 Uvodna riječ
9.15 Davor Ljubimir: O tome da jesu počela, koja su i koliko ih je (Phys. I)
10.30 Ozren Žunec: ta physei onta (Phys. II)
11.45 Stanka
12.15 Petar Šegedin: Četvorstvo uzrokâ i pojam svrhe (Phys. II)

Utorak, 5. listopada
9.15 Boris Kožnjak: Mogućnost i zbiljnost (Phys. III)
10.30 Ivan Stublić: Neograničeno i možnost (Phys. III)
11.45 Stanka
12.15 Valentin Kalan: Prostor, prazno i materija (Phys. IV)
13.30 Stanka
15.30 Igor Mikecin: Aporija vremena (Phys. IV)
16.45 Stipe Kutleša: Kretanje i neprekidnost (Phys. V, VI)

Srijeda, 6. listopada
9.15 Damir Barbarić: Početak i počelo kretanja (Phys. VIII)
10.30 Stanka
11.00 Rad na tekstu Phys. 184a10-16; 184b15-185a32 (D. Ljubimir)
12.30 Stanka
15.00 Rad na tekstu Phys. 192b8-193a28 (O. Žunec)
16.30 Stanka
16.45 Rad na tekstu Phys. 193a28-30; 193a36-193b8; 193b12-13; 194b23-35; 195a15-26; 198a21-198b4 (P. Šegedin)

Četvrtak, 7. listopada
9.15 Rad na tekstu Phys. 200b12-15; 200b26-27; 201a9-11; 201a11-15; 201a27-34; 201b7-13 (B. Kožnjak)
10.45 Stanka
11.15 Rad na tekstu Phys. 206a14-206b3; 206b12-16; 207a7-32 (I. Stublić)
12.45 Stanka
15.00 Rad na tekstu Phys. 209a31-209b17; 212a6a-21 (V. Kalan)
16.30 Stanka
16.45 Rad na tekstu Phys. 218a3-30; 219b33-220a26; 222a10-20; 231a21-b18; 233b33-234a24 (I. Mikecin)

Petak, 8. listopada
9.15 Rad na tekstu Phys. 226b18-227a34 (S. Kutleša)
10.45 Stanka
11.15 Rad na tekstu Phys. 251b19-252a3; 256b14-27; 257a32-257b10 (D. Barbarić)

Subota, 9. listopada
9.30 Zaključna rasprava

slika