Zbivanja - srpanj 2007.

05.07.2007.

Salon Matice hrvatske

Predavanje Antonija Vukorepe - ZNAČAJ JASNO DEFINIRANIH CILJEVA RAZVOJA HRVATSKOG TURIZMA

Kongresna dvorana hotela Admiral, M. Tita 139, Opatija

Pregled