Zbivanja - listopad 2007.

slika

30.10.2007.

Matica hrvatska, Salon Matice hrvatske

Predavanje Dražena Šimleše: RECIKLIRANO IMANJE – MODEL ODRŽIVOG RAZVOJA

Utorak, 30. listopada 2007, u 12:00, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, Križevci. C zgrada, predavaonica br. 6

30.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za školstvo Matice hrvatske

Tribina - UNAPREĐIVANJE PREHRANE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Utorak, 30. listopada 2007. u 12:00, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

30.10.2007.

Matica hrvatska

Glazbena slušaonica Matice hrvatske - predavanje Krešimira Brlobuša: JOHANNES BRAHMS - Koncert za violinu i orkestar u D-duru, op. 77

Utorak, 30. listopada 2007, u 19.00, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

slika

29.10.2007.

Matica hrvatska, Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj

Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj - PETAR KLASAN - glasovir

Ponedjeljak, 29. listopada 2007. u 20:00, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

25.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za kazalište i film Matice hrvatske

Znanstveno savjetovanje - KAZALIŠNE STRUKE U SUVREMENOM HRVATSKOM KAZALIŠTU

Matica hrvatska, Strossmayerov trg 4, Zagreb, 25-26. listopada 2007.

slika

25.10.2007.

Matica hrvatska, Salon Matice hrvatske

Predavanje Marije Geiger: TRADICIJSKA ZNANJA O OKOLIŠU - PROMOTORI ODRŽIVOSTI?

Četvrtak, 25. listopada 2007, u 18.30 u Dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

slika

24.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za povijest Matice hrvatske

Predstavljanje knjige Ljubiše Doklestića - STJEPAN VERKOVIĆ (1871 - 1894)

Srijeda, 24. listopada 2007. u 13:00 u palači Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

slika

23.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za likovne umjetnosti Matice hrvatske

Predstavljanje knjige Ivice Matičevića - PROSTOR SLOBODE - Književna kritika u zagrebačkoj periodici 1941-1945.

Utorak, 23. listopada 2007. u 12 sati u Palači Matice hrvatske, Zagreb, Strossmayerov trg 4

23.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru

Znanstvena tribina - Akademik Teodor Wikerhauser - CRTICE IZ NIGERIJE

Utorak, 23. listopada 2007. u 18:00 u Palači Matice hrvatske, Zagreb, Strossmayerov trg 4

22.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za likovne umjetnosti Matice hrvatske

DANI MATICE HRVATSKE U ŽUPANIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ

22. do 30. listopada 2007.

slika

19.10.2007.

Matica hrvatska, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2007/2008.

slika

17.10.2007.

Matica hrvatska, Salon Matice hrvatske

Predavanje Enesa Kulenovića - LJUDSKA PRAVA I KULTURNI RELATIVIZAM

Srijeda, 17. listopada 2007, u 18.30 u Dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

17.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za povijest Matice hrvatske

Predstavljanje knjiga: Miroslav Bertoša - KRUH MAŠTA I MAST i Dragutin Pavličević - IZ AMBARA SJEĆANJA I spanANA

u srijedu, 17. listopada 2007. u 13 sati u palači Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

slika

16.10.2007.

Galerija Matice hrvatske, Matica hrvatska

Darija Dolanski Majdak

12.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske

Znanstveni skup HRVATSKI PRIRODOSLOVCI 16 - Povijest hrvatskoga prirodoslovlja sisačko-moslavačke županije

12. i 13. listopada 2007. u Petrinji, Hrvatski dom (Mala scena), Ulica Matije Gupca 12

slika

11.10.2007.

Matica hrvatska, Salon Matice hrvatske

Predavanje Ivana Stublića - HEIDEGGEROVO POIMANJE BITI ISTINE

Četvrtak, 11. listopada 2007, u 18.30 u Dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

slika

09.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za glazbu Matice hrvatske

Glazbena slušaonica Matice hrvatske - predavanje Krešimira Brlobuša: CARLO GESUALDO - Madrigali

Utorak, 9. listopada 2007, u 19.00 u palači Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

slika

04.10.2007.

Matica hrvatska, Odjel za filozofiju Matice hrvatske

Filozofijski simpozij - FILOZOFIRANJE I MORE

4–7. listopada 2007, Orebić, dvorana Pomorskog muzeja, Trg Mimbelli bb

slika

04.10.2007.

Matica hrvatska, Salon Matice hrvatske

Predavanje Brune Kragića - HRVATSKA FILMSKA KRITIKA IZMEĐU HOLLYWOODA I GODARDA

Četvrtak, 4. listopada 2007, u 18.30 u Dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

Pregled