Zbivanja - natječaj

Ogranak Matice hrvatske u Grudama

58. Šimićevi susreti 2021.
NATJEČAJ za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika

58. Šimićevi susreti 2021.

Organizacijski odbor 58. Šimićevih susreta 2021.
i Matica hrvatska Ogranak Grude

raspisuju

N A T J E Č A J

Želeći potaknuti ljubav za pisanu riječ Organizacijski odbor 58. Šimićevih susreta 2021. i Matica hrvatska Ogranak Grude raspisuju Natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika u kategorijama:
1. osnovnih škola
2. srednjih škola
3. sveučilišta
Svoje pjesničke radove (pjesme – pisane u tri primjerka, i to na računalu ili strojopisu) mladi pjesnici trebaju dostaviti najkasnije do 9. travnja 2021. godine na adresu:

Srednja škola A. B. Šimića Grude
Ulica dr. Franje Tuđmana 14
88 340 Grude
s naznakom „za Natječaj 58. Šimićevih susreta 2021.“
ili elektroničkom poštom na:
simicevisusreti@grude.info

Uz to svi trebaju dostaviti i svoj kontakt broj telefona ili mobitela!
Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji će biti nagrađeni te će oni svoje radove moći pročitati na svečanoj Akademiji u Drinovcima u prigodi dodjele nagrada.Pregled