Vijenac 788

Aktualno

Školarci se u Selcima oprostili od svog omiljenog pjesnika

Piše Drago Štambuk

Povodom odlaska velikog hrvatskog pjesnika Luka Paljetka u Selcima na otoku Braču u kojima se već 34 godine održava jezično-pjesnička smotra Croatia rediviva ča-kaj-što, na kojoj je Luko poetski i kritički sudjelovao skoro 20 puta, u organizaciji Osnovne škole Selca, Općine Selca, te Udruge Croatia rediviva na glavnom trgu pred Zidom od poezije na kojemu je i Paljetkova mramorna ploča iz 1996. s uklesanim stihovima („Ljubiti pa u drugom tijelu ka sebi rasti“) školska djeca Paljetkovim su pjesmama 15. svibnja obilježila njegovo preminuće. Uz cvijeće i svijeće, te prigodne besjede (predstavnici škole, općine, Udruge Croatia rediviva) Selčani su izrazili svoju ljubav prema zaslužnome pjesniku koji se nesebično ugradio u svehrvatsku ča-kaj-što smotru.

Zahvalan na njegovu velikom književnom i jezičnom daru, zaželjevši mu vječnu slavu, kao i pokoj tijelu i duši pred morem u Dubrovniku, gdje će otpočinuti, domaći puk izrazio je uvjerenje da je djelo Luka Paljetka živo i moćno u hrvatskoj književnosti, i da će trajati dokle god je hrvatskoga naroda i hrvatskoga jezika.

Vijenac 788

788 - 23. svibnja 2024. | Arhiva

Klikni za povratak