Vijenac 771

Esej

O prikrivenom barbarstvu današnjice

Piše Damir Barbarić

Kriza modernog čovjeka

O prikrivenom barbarstvu današnjice

U našem ubrzano rastućem tehničkom znanju, našoj sve oštrijoj inteligenciji, našoj moći nad svim stvarima i zbivanjima, koja se nezaustavljivo širi, jedva još zamjećujemo da se iz našeg života postupno povlači i na koncu posve iščezava duh kao slobodno zasnivanje životnoga smisla, ...

Vijenac 771

771 - 28. rujna 2023. | Arhiva

Klikni za povratak