Vijenac 770

VIJENAC 30

Rariret u europskim razmjerima

Martina Filjak, pijanistica intendantica Dubrovačkih ljetnih igara

Vijenac glazbenicima uistinu mnogo znači, posebno zato što je tiskano izdanje posvećeno isključivo kulturi rijetkost na području čitave Europe. Zahvaljujući člancima upućenih i ozbiljnih novinara, u Vijencu su dostupne stručne kritike, osvrti, pregled i analize kao rezultat pozorna praćenja zbivanja u kulturi u Hrvatskoj.

Vijenac 770

770 - 14. rujna 2023. | Arhiva

Klikni za povratak