Vijenac 770

Feljton

IZAZOVI UMJETNE INTELIGENCIJE

Piše Irena Petrijevčanin, Centar za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost Sveučilišta u Rijeci

IZAZOVI UMJETNE INTELIGENCIJE

Cijeli proces do kojeg smo došli s razvojem umjetne inteligencije nalazi se na raskrižju koje se može sažeti u jednu rečenicu: kako postaviti regulaciju da bude dovoljno stroga i jasna, da ne bude diskriminatorna i ne narušava ljudske slobode i prava, da ...

Vijenac 770

770 - 14. rujna 2023. | Arhiva

Klikni za povratak