Vijenac 770

VIJENAC 30

Jedini list za kulturu

akademik Kuzma Kovačić, kipar

Vijenac je pokrenut prije trideset godina u vrijeme stvaranja i obrane slobodne Hrvatske, nakon obnove djelovanja Matice zabranjene u zločinačkoj komunističkoj Jugoslaviji. Paradoksalno, to je danas jedini list za kulturu nacionalnog, svehrvatskog značaja i značenja.

 Njegovo je poslanje bilo i ostalo njegovanje i obrana hrvatskoga kulturnog identiteta, što je od početka i prava zadaća Matice hrvatske u hrvatskome narodu i u odnosu na druge narode. Štoviše, i sad je Matičina glavna zadaća, kao i njezina Vijenca, još i veća – obrana sama hrvatstva. Sva je njezina povijest obilježena nužnošću toga nastojanja.

 Tako, naime, mi matičari razumijemo i osjećamo smisao našega stalna djelovanja i takvim se, na našu i na radost hrvatskog čovjeka, pokazalo djelovanje Matice hrvatske i Vijenca i u ovom vremenu, posebno u odsudnom trenutku kad darujemo hrvatskoj državi priliku za proglašenje Zakona o hrvatskom jeziku – da budemo, kao pripadnici hrvatskog naroda, dostojni imena otaca naših.

 

Vijenac 770

770 - 14. rujna 2023. | Arhiva

Klikni za povratak