Vijenac 770

VIJENAC 30

Identitetska homogenizacija nacije

Iva Hraste Sočo, Intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu

Važnost i uloga Vijenca u našoj kulturi jest višeznačna: dugi niz godina promiče identitetske vrijednosti i pridonosi procesu identitetske homogenizacije nacije uporabom kulture kao čimbenika. Vijenac je mnogo više od časopisa – postao je institucija koja potvrđuje važnost kulture i umjetnosti u različitim trenucima hrvatske povijesti, a i u sadašnjosti. Promičući teme od kulturnog, ali i od cjelokupnog značaja za društvo, Vijenac je uvijek sudjelovao u stvaranju pozitivnog društvenog ozračja u hrvatskoj kulturi, pridonoseći njezinoj intelektualnoj živosti. Polemički tekstovi koji tematiziraju različite sadržaje od velike su važnosti za aktualni trenutak u hrvatskom društvu, a informativnost koja odlikuje časopis pruža svekolik pregled nad događanjima u kulturnom životu Hrvatske, približavajući umjetnost stručnoj i ostaloj zainteresiranoj javnosti. Ne ograničavajući se samo na kulturne sadržaje, već kontekstualizirajući i političku stvarnost obradom tema koje, na neki način, utječu i na naš svakodnevni život, Vijenac nam omogućuje poimanje geopolitičkog položaja Hrvatske te razumijevanje globalnih događanja.

Vratimo se na njegovu ulogu u kulturnom životu: analitički tekstovi cijenjenih kritičara koji obuhvaćaju sva područja umjetnosti daju čitateljstvu mogućnost uvida i recepcijskog snalaženja u hrvatskom, ali i europskom kulturnom životu. Sveobuhvatnost i jasnoća u pristupu utječe i na razvoj nove publike te brušenje istančanog ukusa postojeće.

Htjela bih istaknuti i ulogu Vijenca u procesima profiliranja i redefiniranja kulturnog identiteta nacije u prijelomnim vremenima, kao što je bilo pristupanje Hrvatske europskim integracijama. Na tom razvojnom putu koje je od iznimne važnosti u svrhu očuvanja posebnosti male države kao što je Hrvatska, urednički smjer Vijenca odigrao je važnu ulogu. Također, može se povući i paralela sa stvaranjem moderne Hrvatske tijekom Domovinskog rata, kada je taj vrijedni list utjecao na homogenizaciju nacionalnih energija.

Sve rečeno ukazuje na važnost uloge Vijenca u hrvatskom društvu, što dokazuje i respektabilan broj izdanja na kojem, kao redovita čitateljica, od srca čestitam uredništvu Vijenca i vodstvu Matice hrvatske.


 

Vijenac 770

770 - 14. rujna 2023. | Arhiva

Klikni za povratak