Vijenac 743 - 744

Društvo, Naslovnica

Useljavanje Hrvata iz Južne Amerike

Koliko smo spremni za povratak Hrvata iz Južne Amerike?

PIŠE Vedran Obućina

Pružanje prilika je presudno, jer mladim useljenicima treba omogućiti privremeni smještaj, aktivno pomagati u pronalaženju posla, a ne da besciljno lutaju Hrvatskom sve do trenutka kada ne ulože vlastiti novac u neki posao, ili shvate da im je lakše zaposliti se u Španjolskoj ili nekoj drugoj članici Europske Unije

Hrvatska je generacijama bila iseljenička zemlja. Počevši od kraja 19. stoljeća, mnogi Hrvati pronašli su bolji život u Južnoj Americi, u Argentini, Brazilu, Čileu, Paragvaju, Urugvaju. U dalekim krajevima bili su prepoznati kao sjajni pomorci, ribari, stočari, zanatlije. Pridonijeli su znanosti i društvenom životu tih zemalja, uključujući visoke političke pozicije. Unatoč dobroj integraciji u hispansko-luzitansku sredinu, održali su hrvatski identitet, ponekad doista na samu kraju svijeta. Tako je najjužniji grad na svijetu, Punta Arenas u Čileu, dvojezična sredina, gdje se španjolski i hrvatski koriste svakodnevno. Trenutno je u Čileu predsjednik hrvatskoga podrijetla, Gabriel Borić, a poslovna zajednica također broji i mnoge uspješne Hrvate.

Hrvati su naseljavali Južnu Ameriku u nekoliko valova. Prvi je bio od 1880-ih godina do Prvoga svjetskog rata, a drugi, najveći, neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, ponajviše u Argentinu. Ta činjenica nekoć je bila i predmet diplomatskih sporova između socijalističke Jugoslavije i Argentine, pa je vlada u Beogradu čak smatrala jugoslavenskim građanima i drugu generaciju iseljenika u Argentinu te se dvojako odnosila prema njima: s jedne su strane radili na repatrijaciji (vratilo se tek 10,8 posto iseljenika), dok su s druge ciljali na političku i kulturnu emigraciju kao svoje protivnike. Prema podacima Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, u Južnoj Americi danas živi 550.000 ljudi koji se izjašnjavaju kao Hrvati, i to 250.000 u Argentini, 70.000 u Brazilu, 200.000 u Čileu, 4.000 u Ekvadoru, 5.000 u Paragvaju, 6.000 u Peruu, 5.000 u Urugvaju, i 5.000 u Venezueli. Poveznice s domovinom nikad nisu prekinute, ali su tijekom socijalističke Jugoslavije bile nepoželjne za komunističku elitu. Tomu je pridonijela i politička emigracija za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, kao i odmah nakon Drugoga svjetskog rata. Nakon osamostaljenja, Hrvati u Južnoj Americi ponovno su ojačali veze, osobito preko Hrvatske matice iseljenika. Rijetki su se odmah vratili u Hrvatsku, među kojima i dugogodišnji urednik Hrvatske revije, časopisa Matice hrvatske, Vinko Nikolić. No to se mijenja posljednjih godina i južnoamerički Hrvati predvode po broju useljavanja u Hrvatsku.


Hrvati iz Južne Amerike, polaznici projekta Eco-Heritage Task Hrvatske matice iseljenika. Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture koju zajednički provode HMI i Sveučilište u Zagrebu puni su polaznika iz Južne Amerike. Od ove akademske godine Sveučilište u Zagrebu daje stipendije za deset polaznika upravo iz Južne Amerike / Izvor Hrvatska matica iseljenika

Motivi od ljubavi do posla

Nakon što je Hrvatska postala članica Europske Unije, te s gospodarskim razvojem, naša zemlja postaje odredištem povratnika. Radi se o višestrukim paradoksima. Demografski osiromašena Hrvatska, iz koje se masovno iseljavaju mladi i radno sposobni ljudi, doživljava stanovit vrhunac useljavanja Hrvata iz Južne Amerike, koji su treća, četvrtka, čak i peta generacija iseljenika. Često je riječ o mladim ljudima, u njihovim dvadesetima, koji dolaze na tečaj učenja hrvatskog jezika Croaticum, programa Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Unutar njega djeluje i Ured dobrodošlice, koji ima zadaću pomagati useljenicima u početnom snalaženju. Nakon boravka u Hrvatskoj, ali i lakog putovanja u druge zemlje EU-a, odlučuju se za trajno useljavanje. O tome razgovaramo s Nives Antoljak, voditeljicom projekta Eco-Heritage Task Force u Hrvatskoj matici iseljenika. Projekt je započeo još prije dvadesetak godina, a uvijek prednjače brojem i aktivnošću upravo Hrvati iz Južne Amerike. Provedu tri tjedna na hrvatskom Jadranu posve besplatno, a gotovo svi izraze želju za ostankom u domovini predaka.

Mnogobrojni su motivi dolaska. Ljubav prema Hrvatskoj udružena je s nedostatkom straha roditelja i ranijih generacija, koji su se bojali povratka iz političkih razloga, napominje Nives Antoljak. Neki su pronašli bračne partnere u Hrvatskoj ili se vraćaju korijenima, ali velik broj stiže i radi boljeg obrazovanja, kao i gospodarske situacije. U projektu Nives Antoljak upoznala je mnoge mlade i starije Hrvate koji su se u potpunosti uselili: „Jedna polaznica se zaljubila i danas sretno živi u Zagorju; druga je pokrenula uspješan posao u Splitu“, govori nam gospođa Antoljak dok naglašava kako se radi o visokoobrazovanim ljudima. Kako sama govori, „među njima ima mnogo arhitekata, kao i pravnika, ali i umjetnika. Organizirala sam izložbu fotografija iz Patagonije s kojom smo prošli cijelu Hrvatsku. Autori fotografija su dva umjetnika od kojih se jedan vratio u Čile, ali je drugi ostao u Hrvatskoj.“ Nisu samo mladi ljudi željni useljavanja u našu zemlju. Prije desetak godina iz argentinske Cordobe pokušao se vratiti jedan četrdesetogodišnji psihijatar. Odlično je naučio hrvatski jezik i bio čak prevoditelj za španjolski u Matici iseljenika. Kako nam govori Nives Antoljak, unatoč svim nastojanjima, nije mogao dobiti posao u struci i nakon tri godine morao se vratiti u Argentinu. To je bilo vrijeme prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku Uniju, a danas stvari stoje sasvim drukčije.

Iako često i nepravedno gledamo na Hrvatsku kao zemlju slabih poslovnih mogućnosti, ona je i dalje uspješnija i ekonomski stabilnija nego mnoge zemlje Južne Amerike. U neformalnom razgovoru s mladim povratnikom iz Argentine autor je saznao da argentinska mladež ne vidi dobru gospodarsku budućnost u svojoj zemlji, dok je Hrvatska zemlja njegovih korijena, ali i znatno većih mogućnosti za napredovanje u obrazovnom i poslovnom smislu. Ujedno se radi o politički pretežito nestabilnim zemljama, s poviješću državnih i vojnih udara, kao i radikalnih političko-društvenih promjena i duboko ukorijenjenim koruptivnim djelovanjima. Nives Antoljak ističe da je sigurnost života u Hrvatskoj prepoznata u svakodnevici, jer je u mnogim južnoameričkim zemljama opasno čak izaći na cestu bez zaštite.

Nužna brža potpora države i društva

Potpora useljenicima nužna je. Hrvatska država useljenicima osigurava školovanje u okviru studija hrvatskog jezika i kulture, ali nakon što ga završe, prepušteni su sami sebi u traženju posla i prebivališta. Tomu bi trebao pripomoći i Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. Plan je donesen sredinom srpnja i prepoznaje iseljeništvo kao neosporni potencijal u demografskoj revitalizaciji Hrvatske. Hrvatska vlada prepoznaje izrazito uspješan brending hrvatskog identiteta u državama Južne Amerike, snažnu povezanost s hrvatskim identitetom i podrijetlom neovisno o generaciji iseljenja, kao i učestalu prisutnost u lokalnom društveno-političkom životu zajednice. Istodobno mnogi Hrvati ne znaju hrvatski, ali ni engleski jezik, a društvo u RH je nesenzibilizirano za španjolski jezik, niti postoji šira dostupnost konzularnih usluga. Izrazito heterogeno iseljeništvo trebalo bi pronaći odgovore u sinergijskom pristupu Plana i time održati svoj brend hrvatstva, ali i vidjeti realne poticaje za ponovno useljenje u Hrvatsku. U tom cilju neće djelovati samo javne institucije nego i niz drugih privatnih, poslovnih i kulturnih institucija, uključujući vjerske zajednice i civilno društvo. Ništa od toga neće biti uspješno ukoliko se hrvatska administracija ne prilagodi, a građani postanu osjetljivi za potrebe useljenika. Nives Antoljak pozdravlja nove korake hrvatske uprave, ali bi voljela da se napredak ubrza: „Hrvatska ima veći broj veleposlanstava i konzulata u Južnoj Americi, no proces osiguravanja pomoći potencijalnim useljenicima nije dovoljno brz. Potrebne su nostrifikacije diploma, što se mora ostvariti putem ministarstava obrazovanja; radne dozvole omogućuju se preko ministarstava rada…“

Među vodećim poteškoćama svakako je i nepoznavanje hrvatskog i engleskog jezika među useljenicima i nepripremljenost hrvatske administracije na korištenje španjolskog jezika. Znanje jezika među Hrvatima Južne Amerike ovisi o njihovoj obiteljskoj i društvenoj sredini: dobrostojeći i visokoobrazovani govore odličan engleski jezik, iako ni to nije pravilo. Sada je dostupan tečaj španjolskog jezika u Hrvatskoj matici iseljenika, ali druge institucije u zemlji debelo kaskaju za time. U tome se krije i određena opasnost, upozorava Antoljakova: „Prije nije bilo velike želje za odlaskom u neke druge države Europske Unije, no s ulaskom Hrvatske u Uniju i to se mijenja. Ako ne budemo agilniji i ne pružimo podjednake mogućnosti za hrvatske useljenike, oni će otići u Španjolsku, a već imamo nekoliko takvih primjera.“.

Pružanje je takvih prilika presudno, jer mladim useljenicima treba omogućiti privremeni smještaj, aktivno pomagati u pronalaženju posla, a ne da besciljno lutaju Hrvatskom sve do trenutka kada ne ulože vlastiti novac u neki posao, ili shvate da im je lakše zaposliti se u Španjolskoj ili nekoj drugoj članici Europske Unije. Oni su iskreni domoljubi i visoko obrazovani mladi ljudi s velikom željom da pomognu domovini, što je zalog koji svi trebamo prepoznati i stvoriti zajednicu istinske dobrodošlice.

 * * *

Ilustrirao Marko Picek / PIXSELL

Vijenac 743 - 744

743 - 744 - 8. rujna 2022. | Arhiva

Klikni za povratak