Vijenac 739

Matica hrvatska

TROGIR   – PREDSTAVLJANJE ČASOPISA VARTAL

 

Trogir između snova i snatrenja

Danka Radić

Ogranak MH u Trogiru, u povodu proslave 180. obljetnice Matice hrvatske, organizirao je u dvorištu Kneževe palače u Trogiru promociju časopisa Vartal, koji su predstavili: Ljerka Šimunković, Ivo Babić i Danka Radić, urednica časopisa uz Nenada Veselića i Ivana Pažanina.


Predstavljanje časopisa Vartal u dvorištu
Kneževe palače u Trogiru

Tema je novog broja Trogir između dviju nasuprotnih obala / Mikrokozmi između snova i snatrenja. Više je priloga profesora, novinara, povjesničara, muzikologa s druge jadranske obale (Predrag Matvejević, Claudio Magris, Gyozo Szabó, Cecilia Campa, Tatjana Krizman, Marino Micich, David di Paoli Paulovich, Giuseppe Maria Pilo, Rocco Zani, Inoslav Bešker i Nenad Veselić), koji su radovima obogatili poznavanje duge povijesne memorije drevnoga, višetisućljetnoga grada. Njihov prinos iznio je na vidjelo osobe gotovo već zaboravljene koje su mnogo dale jadranskoj, dalmatinskoj civilizaciji, kako hrvatskoj tako i ostalima tu stoljećima, pridajući sjaj i magičnu kompleksnost mjestima i životu žitelja. O utjecaju prekomorskih zemalja na trogirsku heraldiku pisala je Danka Radić, Ivo Babić o Rasponima Jadrana, o Stoljetnim vezama Dalmacije i Ancone te o povijesti roda Cippico. Potpredsjednik Matice hrvatske, ugledni povjesničar Mario Jareb, piše o mletačkim lavovima koji su uništeni ili oštećeni u incidentu 1932. Taj je događaj snažno odjeknuo u tadašnjoj hrvatskoj / jugoslavenskoj i talijanskoj javnosti.

Ovaj je broj posvećen velikom samozatajnom umjetniku Jakovu Paviću, a uspomenu na njega evocirao je Igor Brešan. U drugom dijelu časopisa: Studije, prikazi, osvrti, prosudbe, eseji… Ante Bećir donosi „veterinarske“ rasprave Trogiranina Jakobela Vitturija (15. st.), prvog veterinarskog pisca iz Hrvatske; Hania Mladineo Mika Izvješća Ante Barbijerija iz 1843. godine. Povijesno-statističko-topografska situacija Trogira i njegova kotara; te Josip (Bepo) Franulić kratki osvrt na obitelj Lovrić sevidskih korijena.

Marina Vujčić, hrvatska spisateljica, predstavila se s Tri priče, Darko Veršić s Okom Mediterana, Ivan Šoda Cotić s Krajem vremena, a Ivan Goleš, Ivan Pereža i Stjepan Omero pjesmama. Nenad Veselić i Ante Jurić donose prikaz Rječnika i gramatike trogirskoga cakavskoga govora Duška Geića i njegova Ca, Danka Radić prikaz Okruške riči. Ričnika okruškoga govora Manuele Bareta Buličić – Baretinke, Ivan Pažanin romana Zlonjiva Marka Palade, Ivana Prijatelj Pavičić knjige Ive Babića Trogir. Grad i spomenici, Ante Nadomir Tadić Šutra zbirke pjesama Ane Čagalj Moje JA te Mladen Domazet prikaz Vartla iz 2014. i 2015.

Budući da je djelatnost Ogranka MH u Trogiru, između ostaloga, čuvanje i njegovanje izvornosti i osobitosti hrvatskoga jezika, Predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Trogiru donijelo je Izjavu Ogranka Matice hrvatske u Trogiru glede sarajevske tzv. Deklaracije o zajedničkom jeziku iz 2017. Na kraju časopisa Aleksandra Bilić Petričević priredila je Kroniku kulturnih događanja u Trogiru (siječanj–prosinac 2016. i 2017). U prigodnom programu nastupio je Dubravko Geić, violončelist.

 

Vijenac 739

739 - 30. lipnja 2022. | Arhiva

Klikni za povratak