Vijenac 737

Matica hrvatska

SPLIT – IZBORNA SKUPŠTINA

Novo vodstvo u Splitu

Ogranak Matice hrvatske u Splitu 25. svibnja održao je izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo. Za predsjednicu je izabrana Snježana Šetka, za potpredsjednika Miro Radalj. Članovi su Upravnog odbora Hicela Ivon, Grozdana Ribičić, Mihaela Lovrić, Marko Mustić, Ante Dundić, Ljubo Gudelj i Velimir Strinić, a u Nadzorni su odbor izabrani Joško Kalilić, Ivica Škarić i Jozo Balić. Skupštini je prisustvovalo izaslanstvo Matice hrvatske – predsjednik MH Miro Gavran, gospodarski tajnik MH Ivica Nuić, izvršna urednica Vijenca Jelena Gazivoda i tajnica za ogranke MH Ida Hitrec.


Snimila IDA HITREC

Snježana Šetka rođena je u Imotskom 1967. Studij novinarstva završila je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu stekavši titulu diplomirane novinarke. Uključila se u Domovinski rat te je do kraja rata i oslobođenja Hrvatske radila u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. 

Kao novinarka i urednica radi u redakciji Slobodne Dalmacije više od dvadeset godina. Bavila se brojnim temama iz svijeta kulture, povijesti, politike, crkve, vojske, policije, pravosuđa i dr. Pisala je i uređivala članke na vjerskom portalu Slobodne Dalmacije Misija. Bila je urednica i recenzentica više knjiga hrvatskih branitelja. Povremeno se bavi prevođenjem, organiziranjem promocija knjiga i književnih susreta. Bila je predsjednica Vijeća u kulturi Grada Splita za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost, a bila je i članica Državnog povjerenstva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

 

Miro Radalj rođen je u Zadvarju 1966. Hrvatski je nakladnik, književnik, sveučilišni nastavnik i znanstvenik. Doktor je informacijsko-komunikacijskih znanosti, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Gostujući je nastavnik na Hrvatskomu katoličkom sveučilištu u Zagrebu, gdje predaje na kolegiju Tehnike odnosa s javnošću. Ravnatelj je međunarodne manifestacije Dani kršćanske kulture i direktor nakladničke kuće Verbum iz Splita. Član je Društva hrvatskih književnika, Vijeća Zajednice nakladnika i knjižara RH te član Vijeća za kulturu i crkvena kulturna dobra Hrvatske biskupske konferencije. Osim književnih djela piše i objavljuje znanstvene radove s područja nakladništva, odnosa s javnošću i komunikologije.Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za „osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu“. Dobitnik je nagrade Ivan Raos Društva hrvatskih književnika za najbolji novi monodramski tekst.

Vijenac 737

737 - 2. lipnja 2022. | Arhiva

Klikni za povratak