Vijenac 732

Matica hrvatska

Dragocjena raznolikost hrvatskih riječi i njihovih značenja

Ida Hitrec

Kako, u vrijeme kada u hrvatski jezik ulaze razne riječi iz stranih jezika (posebno iz engleskog) i kada čestota uporabe riječi kao što su situacija, fokus, kompetentan, stvar, problem, fenomen, paradigma zamagljuje značenjske razlike među leksemima u njihovim sinonimnim nizovima, svatko od nas može biti čuvar bogatstva hrvatskoga jezika? Na to su pitanje predavanjem Surječje mijena i riječi mutanti u organizaciji Odjela za jezikoslovlje u Matici hrvatskoj 10. ožujka odgovorile Zrinka Jelaska i Nada Babić. Govoreći o značenjskim odnosima među hrvatskim riječima i njihovu položaju u hrvatskomu jeziku, posebno u kontekstu jezičnih promjena, i posebno onih koje samim svojim ulaskom ili čestotom djeluju na značenje ostalih riječi, ali i na hrvatsku kulturu, ostvarile su dvojaku svrhu – u obrazovnom su smislu ukazale na to da bi svaki govornik hrvatskoga jezika trebao razmisliti o značenjima riječi koje upotrebljava i nastojati razumjeti svoj jezik, a u društvenome smislu ukazale su na važnost razumijevanja onoga što se jezikom čini i što se njime može učiniti.


Zrinska Jelaska i Nada Babić / Snimila IDA HITREC

U interaktivnom predavanju satkanu od anegdota iz životnog, lektorskog i predavačkog iskustva te iz iskustva rada s mladima predavačice su ukazale na značenjske nijanse brojnih riječi koje rabimo svakodnevno. Naglasile su da je nerazumijevanje značenja riječi, koje uzrokuje osiromašivanje jezika, povezano i s krizom čitanja jer rječnik i znanje o riječima bogatimo čitanjem.

Na primjerima su pokazale neke uzroke i posljedice rječničkih promjena, poput rječničkoga tumačenja preuzetice entuzijazam kao moguće negativne riječi; značenja riječi gusar zbog preuzetice pirat nakon filma Pirati s Kariba i uspješnoga očuvanja riječi postelja hrvatskim biblijskim prijevodom. Neke riječi, razložile su, imaju sklonost čestotom uporabe pokrivati i značenja različitih drugih riječi – takva je, primjerice, riječ hrabar, koja pokriva i značenja svojih sinonima smion, odvažan, junačan, srčan, neustrašiv. Slično je i s pomodnim riječima poput kompetencija vs. stručnost, umijeće, sposobnost, vještina, osposobljenost; ovlast, vlasnost, nadležnost, pozvanost; pokrovnim riječima poput stvar ili problem, prodornim riječima poput važno vs. bitno, ključno, nužno, potrebno; prepreuzetim riječima poput fenomen kao pojava, pojam, datost (i starije fenomen kao čudo, rijetkost, iznimka) i sa stručnim riječima poput percepcija vs. opažanje, opažaj, zor; doživljavanje, poimanje, shvaćanje.

Ovo je predavanje, u kojemu je surječje predavačica i publike bilo jednako važno kao i uporaba riječi odgovarajućeg značenja, pokazalo da čuvari hrvatskoga jezika nisu samo autori rječnika, gramatika, pravopisa, studija… već da je za čuvanje njegove dragocjene ljepote odgovoran svatko od nas.


Vijenac 732

732 - 24. ožujka 2022. | Arhiva

Klikni za povratak