Vijenac 728

Publicistika

Pogled na najnoviju knjigu Carmen Verlichak (Vrljičak)

Hrvatska povijest na španjolskom

Piše Niko Bilić

Vrijeme teške kušnje po naravi nas vraća na bitno. Istražujemo i nastojimo shvatiti ne bismo li tako pronašli snagu i otkrili kako dalje. Argentinska Hrvatica, proslavljena akademkinja Carmen Vrljičak, u ovom času kad svijet trpi jer mu kamen pandemije sa svim svojim medicinskim i političkim upitnicima teško pritišće srce, podarila nam je hrabru knjigu koja na španjolskom jeziku sažima našu hrvatsku povijest od početaka pa sve do uoči Prvoga svjetskog rata.


Izd. Krivodol Press, Argentina, 2021.

Najnovija knjiga nova je karika koja će povezati sve Hrvate španjolskoga jezika s domovinom. Stoga je u svesvjetskoj prevlasti engleskoga izričaja ova knjiga dragulj. Svježi odjeci na suvremenim društvenim mrežama kažu: prvi je to prikaz koji danas, na španjolskom jeziku, promatra Hrvatsku od sama početka.

Neumorna, ustrajna akademkinja Vrljičak, kojoj već toliko toga možemo zahvaliti u životu suvremene Hrvatske, napose glede vezâ s Hrvatima izvan domovine, ovaj put zainteresiranoj javnosti u ruke daje svezak koji je izvana zakriljen plavetnilom, na naslovnici nas pozdravlja kraljevski lik s Višeslavove krstionice, a na koricama sa zadnje strane koči se dubrovački Lovrijenac. Knjiga je uvrštena u bibliotečni niz Hrvatska povijest (Colección Historia Croata), a pod naslovom Hrvatska od početka označena je kao prvi svezak. Posvećena je pokojnom akademiku Tonku Maroeviću, svestranu promicatelju kulture i čovjeku punu dobrote. Odmah na početku autorica zahvaljuje sestri Lini iz Riznice zagrebačke katedrale na njezinu znanju i velikodušnosti. Nakon predgovora u kojemu ističe svoju nakanu i znakovit lik Judite, biblijske žene koja stoji na početku hrvatske književnosti, važnu ulogu za španjolske čitatelje imaju tri kratka uvodna razjašnjenja posebnih pojmova: knez, ban i sabor, koji nose hrvatsku povijest.

Odmjereno predstavljanje Hrvatske kao uvod u glavni dio knjige sastavio je mons. Zvonimir Kurečić. Prvi odsjek u knjizi posvećen je podrijetlu Hrvata, koje autorica na području današnje domovine ispravno povezuje s počecima crkvenoga života među Hrvatima, podsjećajući na papu Ivana Pavla II, koji je isticao da smo mi prvi među slavenskim narodima prihvatili sakrament krštenja i Kristovo Evanđelje. Prepoznavši osobitu ulogu redovničkih zajednica među Hrvatima autorica uvrštava i prikaz uloge isusovačkoga reda među Hrvatima, koji je u ovoj jubilarnoj godini sv. Ignacija, o 500. godišnjici njegova obraćenja, izradio Niko Bilić.

J. M. Espaïn Vrljičak i M. L. Acedo autori su tablica koje zorno predočuju slijed hrvatskih vladara u četiri poznata razdoblja: narodnih vladara, a poseban naslov zatim ističe teško razdoblje između Krbavske bitke 1493. i pobjede kod Siska 1593.

U knjizi nakon toga slijedi, kao svojevrsni središnji dio, sažet popis povijesnih osoba i zbivanja pod jednostavnim naslovom Kronologija, koji započinje 6. stoljećem, iz kojega potječe Eufrazijeva bazilika u Poreču, a završava atentatom u Sarajevu 1914. i izravnom autoričinom naznakom da se tada svijet mijenja. S oko dvjesto natuknica na više od pedeset stranica knjige autorica donosi katkad tek kratku bilješku o naznačenoj godini ili pak sažeto ističe što obilježava cijelo stoljeće. Drugi put opet donosi cijeli životopis važnih osoba ili ističe nekoliko različitih povijesnih podataka iz iste godine. Posebno je izdvojena natuknica Predziđe kršćanstva uz godinu 1519, koja prikazuje hrvatske junake, branitelje od turskih osvajača.

Sukladno svojemu istraživanju i nastojanju autorica zasluženo mjesto u Kronologiji daje hrvatskim ženama, ispravljajući nedostatak uobičajene historiografije. Izdvaja ih tridesetak, počevši od Katarine Kosača, Mile Gojsalić i Katarine Frankopan, preko Jagode Truhelka i Slave Raškaj sve do, primjerice, Ane Roje i Katarine Matanović Kulenović. Posebna je vrijednost Kronologije zaustavljanje i na manje poznatim imenima, koje uobičajena „velika“ povijest ostavlja po strani, npr. Pavao Đakon, Josipa pl. Vancaš, sestra Jula Ivanišević, Drinska mučenica, Vinko Kos.

U trećem dijelu autorica nas vodi do izabranih tema i likova iz hrvatske povijesti. Ponajprije se zaustavlja na opisu bolna iskustva s janjičarima. U današnjoj borbi za prava djece „danak u krvi“ zločin je protiv čovječnosti koji zaslužuje pravo vrednovanje. Autorica nas potom vodi do slavne obrane Gvozdanskog iz 1578. da bi se vratila na junačku i tužnu povijest Seljačke bune iz 1573. Kratki zapisi, kao dodatak, predstavljaju nam fra Ivana Kapistrana, branitelja pred turskim zulumom, i Jurja Križanića, promicatelja povezivanja slavenskih naroda u Katoličkoj crkvi. Cijelo kratko poglavlje posvećeno je zatim kralju Zvonimiru, a iduće predstavlja utvrdu Ozalj i povijest Zrinskih i Frankopana.

U knjizi nam potom Dora Jelačić-Bužimski daje, kao posljednja čuvarica, kratak pregled povijesti svojega slavnoga prezimena. Dva iduća poglavlja posvećena su Dori Pejačević, prvoj hrvatskoj skladateljici, te biskupu Josipu Jurju Strossmayeru kao čovjeku srca. Još jedno, pretposljednje poglavlje, govori o Tinu Ujeviću. Završni dio knjige obilježavaju pak dva posebna priloga. Najprije nam u šetnji Zagrebom María Luz Espaïn Vrljičak pred oči donosi imena velikana hrvatske kulture koje pritom susreće (Mihanović, Gaj, Kukuljević Sakcinski, Ivan Mažuranić i Ivana Brlić-Mažuranić, Bogović, Jelačić, Zagorka, Matoš...). Knjigu zaključuje sažet, stručan, pregled povijesti hrvatskoga jezika koji u pet odsjeka donosi profesorica Sanja Vulić (srednji vijek, 16, 17, 18. te 19. i 20. stoljeće).

Na kraju knjiga osim pregleda sadržaja donosi i kratak općenit popis stručne literature. Vidljivost knjige povećava pedesetak odabranih ilustracija koje su priložene uz tekst, a posebna je njezina vrijednost što je autorica okupila još sedam suradnika koje na kraju popisuje.

Knjiga Croacia desde el principio dragocjena je jer je namijenjena najširem čitateljstvu španjolskoga govora, pisana razumljivo, jednostavno i nepretenciozno.

U vremenu kad je popularno u historiografiji nastupati negativno prema vlastitoj domovini i narodu, služeći ideologiji i političkom strančarenju, čak i na razini akademske katedre, ova je knjiga pravi melem.

Vijenac 728

728 - 27. siječnja 2022. | Arhiva

Klikni za povratak