Vijenac 723

Matica hrvatska, Naslovnica

Na Glavnoj izbornoj skupštini izabrana nova uprava Matice hrvatske, Kino SC-a, 6. studenoga

Izabrano novo vodstvo Matice

Piše JELENA GAZIVODA

Novi predsjednik Matice hrvatske književnik Miro Gavran pozvao je sve da se okrenu budućnosti, zasuču rukave i daju svoj doprinos boljitku Matice. Na skupštini je odjeknulo i obećanje novoga gospodarskog tajnika Ivice Nuića, koji je kazao da će putem gospodarstvenika i sponzora u sljedećih godinu dana Matici priskrbiti milijun kuna

Miro Gavran novi je predsjednik Matice hrvatske. Odlučili su tako zastupnici Glavne skupštine MH iz ogranaka Matice u Hrvatskoj i inozemstvu te odjela Središnjice, njih više od stotinu i dvadeset. Na skupštini održanoj u kinu Studentskog centra u Zagrebu, u skladu s epidemiološkim mjerama, 6. studenoga za potpredsjednike su izabrani povjesničar Mario Jareb, dosadašnji gospodarski tajnik MH Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, te akademkinja Dubravka Oraić Tolić, koja je dužnost potpredsjednice MH obavljala i u proteklom mandatu. Za glavnog tajnika Matice hrvatske izabran je ekonomist Marijo Dominiković, dosadašnji gospodarski tajnik u Ogranku MH u Dubrovniku. Novi gospodarski tajnik u idućem mandatu bit će gospodarstvenik Ivica Nuić, dok je za književnog tajnika izabran Božidar Petrač, koji je tu dužnost obavljao i dosad.

Osim članova Predsjedništva izabrani su i članovi Glavnog odbora Matice hrvatske, Nadzornog odbora i Časnog suda. Uz Stipu Boticu za predsjednika, ostali kandidati za dužnosti u Predsjedništvu bili su povjesničar Željko Holjevac za glavnog tajnika, Luka Šeput za potpredsjednika i dosadašnji glavni tajnik MH Zorislav Lukić za gospodarskog tajnika.


Marijo Dominiković, Mario Jareb, Miro Gavran, Dubravka Oraić Tolić, Damir Zorić i Ivica Nuić / Snimio MIRKO CVJETKO

Ovim izborima Matica hrvatska ulazi u 180. godinu od osnutka, koja se obilježava sljedeće godine, a Miro Gavran dvadeset i šesti je Matičin predsjednik od njezina osnutka 1842.

Matičin doprinos hrvatskoj kulturi u teškim vremenima

U svom izvještajnom govoru dosadašnji predsjednik MH Stipe Botica pohvalio je Matičine programe kazavši kako dokazuju Matičinu snagu jer su usprkos pandemiji, potresu i drugim nedaćama zabilježeni, kako je rekao, dobri radni rezultati, kojima je dan važan doprinos hrvatskoj kulturi. Odnosi se to i na nakladničku djelatnost, na Matičinu periodiku: kako u Središnjici (Vijenac, Kolo, Hrvatska revija), tako i u ograncima (tridesetak časopisa). „Ponosni smo i na besprijekoran rad mnogih ogranaka, na rad Galerije, službu prodaje, razgranat rad odjela (posebno na Komunikološku školu MH, ciklus Mladih glazbenika u MH, i dr.), na rad Tajništva za ogranke, Tajništva Predsjedništva“, rekao je Stipe Botica.


Sudionici Glavne izborne skupštine

Istaknuo je također da je Matica ove godine obilježila niz važnih obljetnica, posebice 50. obljetnicu Hrvatskoga proljeća, 30. obljetnicu Domovinskog rata, 500. obljetnicu Marulićeve Judite, 700. obljetnicu velikoga Dantea i druge. Osim toga, pristupilo se obnovi Matičine palače, a Botica je istaknuo da je ispunjena obveza prihvaćena pri preuzimanju predsjedničke dužnosti da se najmanje 15 posto sredstava od ostvarene najamnine utroši u obnovu dotrajalih dijelova zgrade.

Program rada za sljedeći mandat

Obojica kandidata za predsjednika, Stipe Botica i Miro Gavran, predstavila su zastupnicima programe rada za sljedeće četiri godine. Stipe Botica u svojoj je kandidaturi nudio „politiku kontinuiteta primjerenu 180. obljetnici ustanove, red i rad – uz poboljšanje uočenih nedostataka“, dok je Miro Gavran naglasio da je za uspjeh u budućem radu ključno da u Predsjedništvo MH uđu ljudi „s iskustvom u rukovođenju složenim sustavima i u ekonomiji“. Gavran je također istaknuo da će nastojati „sačuvati i njegovati sve dobro i vrijedno što je karakteriziralo Maticu hrvatsku u proteklih 180 godina, počevši od brige za kulturu u širem smislu riječi, brige za knjigu i književnost, gospodarstvo, obrazovanje, znanost u širem smislu, u konačnici za naš identitet, prošlost, sadašnjost i budućnost“. Smatra da Matica mora i u manjim i u većim mjestima biti najvažnija prosvjetiteljska ustanova, promicateljica onoga najboljeg u našoj kulturi i društvu, na način kako to čine Goethe Institut za njemačku kulturu, Institut Cervantes za španjolski jezik i kulturu španjolskoga jezičnog izričaja, ili Francuski kulturni centar za francuski jezik i kulturu, te sve druge matice u Europi koje se skrbe za svoju nacionalnu afirmaciju.


Miro Gavran i Stipe Botica

Nakon provedenih izbora, na kojima su glasala 122 zastupnika, izborno povjerenstvo u sastavu Martina Valec-Rebić (OMH u Križevcima, predsjednica povjerenstva), Kata Jozović (OMH u Dubrovniku), Božidar Balenović (OMH u Kloštar-Ivaniću), Goran Zgrabljić (OMH u Rovinju) i Krunoslav Mikulan (OMH u Čakovcu) objavilo je rezultate. Za novog je predsjednika izabran Miro Gavran (72 glasa), dok je Stipe Botica osvojio 49 glasova.

Pogled prema budućnosti

Novi Matičin predsjednik Miro Gavran u govoru na kraju skupštine kazao je da bi volio da se svi okrenu budućnosti, zasuču rukave i pokušaju učiniti nešto bolje za Maticu hrvatsku. Vjeruje da će i oni koji nisu izabrani dati doprinos te je poručio odjelima Središnjice i ograncima da mogu računati na dobru suradnju, dok u prijelaznom razdoblju očekuje pomoć bivšeg predsjednika. Stipe Botica čestitao je novom predsjedniku, zahvalio svim zastupnicima i rekao da je MH daleko snažnija nego što se to čini te je čestitao novim upravnim tijelima. „Bila mi je iznimna čast predstavljati MH u ovo vrijeme, matičarski duh zasigurno neće nestati“, zaključio je Stipe Botica.

Raspravljano je i o Planu rada za 2022. te Prijedlogu Financijskog plana MH za 2022, izvješćima Nadzornoga odbora i Časnoga suda MH za 2020, i Financijskom izvješću MH za 2020. Zastupnici su raspravljali o otvorenim pitanjima i problemima, među kojima je najvažnija problematika redovita financiranja djelatnosti ogranaka i Središnjice, zatim o položaju ogranaka u odnosu na Središnjicu MH, izmjeni Pravila MH. Među donesenim je odlukama i ona o povratu članarine ograncima u cjelovitom iznosu. Posebno je odjeknulo obećanje novoga gospodarskog tajnika u kandidacijskom govoru da će putem gospodarstvenika i sponzora u sljedećih godinu dana Matici hrvatskoj priskrbiti milijun kuna, uz uvjet da se polovica sredstava namijeni ograncima MH.

Osim radnoga dijela, pri kraju skupštine tradicionalno je održana i dodjela povelja knjigama ogranaka Matice hrvatske. Uz dvanaest zlatnih dodijeljeno je i devet srebrenih povelja za vrijedna izdanja.

Vijenac 723

723 - 18. studenoga 2021. | Arhiva

Klikni za povratak