Vijenac 722

Mozaik

Matica odgaja mlade novinare

Piše Janja Šestak (fpzg), polaznica kšmh

Jedanaesta Komunikološka škola MH (Korčula, 21–24. listopada)

Matica odgaja mlade novinare

U gradu Korčuli, treći put zaredom, održana je Komunikološka škola MH u organizaciji Odjela za medije

Vijenac 722

722 - 4. studenoga 2021. | Arhiva

Klikni za povratak