Vijenac 717 - 718

Aktualno

Povijesne cjeline i kulturna dobra najteže su pogođeni potresom, naporima konzervatora uspijeva se sačuvati sve što se može

Razgovarali Goran Galić i Jelena Gazivoda

Tomislav Petrinec, arhitekt, glavni konzervator za nepokretnu baštinu Ministarstva kulture i medija

Povijesne cjeline i kulturna dobra najteže su pogođeni potresom, naporima konzervatora uspijeva se sačuvati sve što se može

Do sada su obavljene gotovo sve aktivnosti na provedbi hitnih mjera zaštite oštećenih kulturnih dobara u potresima. Riječ je o evakuaciji i pohrani pokretnih sakralnih i drugih inventara, muzejske, arhivske i druge vrijedne građe iz ugroženih crkava i zgrada te popisu šteta. ...

Vijenac 717 - 718

717 - 718 - 9. rujna 2021. | Arhiva

Klikni za povratak