Vijenac 714 - 716

Društvo

Jesu li ljudi najveće hrvatsko bogatstvo?

Piše Božo Skoko

Promišljanja o identitetu Hrvata i Hrvatske

Jesu li ljudi najveće hrvatsko bogatstvo?

Kreativnost i inovativnost dvije su suvremene odrednice koje najbolje komuniciraju duh pojedine države, odnosno intelektualnu i kreativnu snagu njezinih ljudi te konkurentsku sposobnost. Moramo napraviti iskorak i predstaviti svijetu naše ljude, koji su inovativni, kreativni, otvoreni novome i drukčijem

Postpandemijska geopolitika u sjeni kapitalizma nadzora

Piše Jure Vujić

Konture novoga geopolitičkog poretka

Postpandemijska geopolitika u sjeni kapitalizma nadzora

Već se pojavljuju četiri glavne dimenzije svijeta i međunarodnog poretka nakon pandemije: jačanje autoritarnog etatizma, produbljivanje militarizacije svijeta, normalizacija numeričkog nadzora i pojava vala protuglobalizacije

Razne prakse i predmeti nisu pomirljivi s kršćanstvom

Razgovarao Tomislav Šovagović

Uz otvaranje edukacijskoga centra
HRVATSKOG Areopaga razgovarali smo
s fra Josipom Blaževićem

Razne prakse i predmeti nisu pomirljivi s kršćanstvom

Ovo je centar za edukaciju naših kršćana koji ima dugoročnu perspektivu služenja istini / U Crkvi, nažalost, postoje neki laički krugovi boležljive duhovnosti koji više vjeruju u moć đavla negoli u snagu Krista Uskrsloga / Sve je više kršćana koji traže autentično ...

Je li na pomolu nova globalna recesija?

Piše Željko Bogdan

Ekonomska analiza

Je li na pomolu nova globalna recesija?

Obistini li se najcrnji scenarij i središnja banka SAD-a zaista pokrene restriktivnu monetarnu politiku, posljedica može biti recesijski učinak na gospodarstvo, koji se može preliti i u velik dio svijeta

Vijenac 714 - 716

714 - 716 - 15. srpnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak