Vijenac 714 - 716

Baština

Tradicija usađena u suvremenost

Piše Lidija Bajuk

ZORIĆEVA KNJIGA SILVA RERUM. BILJEŠKE O ISHODIŠTIMA PUČKIH TRADICIJA, NOVI VJETAR U JEDRA KULTURNOPOVIJESNOJ ETNOLOŠKOJ ŠKOLI

Tradicija usađena u suvremenost

Raduje autorova ustrajna predanost zavičajnim, nacionalnim i mitološkim temama čiji se „pramenovi starih tradicija usađuju u suvremenost i postaju dijelom današnjeg načina života, dijelom posve novog i drukčijeg civilizacijskog okruženja od onoga u kojemu je ta tradicija nastajala i trajala“ i koja ...

Turistička ponuda oplemenjena duhovnim vrijednostima

Piše Tin Kolumbić

HVARSKI PRIMJER KOJI TREBA SLIJEDITI

Turistička ponuda oplemenjena duhovnim vrijednostima

Hvarski primjer osmišljavanja prostora skulpturom sv. Franje i svega kulturnog i umjetničkog blaga koje se nalazi u njegovoj blizini izvrstan je primjer i putokaz kako se turistička ponuda može obogatiti i oplemeniti duhovnim vrednotama, koje nam toliko nedostaju

Vijenac 714 - 716

714 - 716 - 15. srpnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak