Vijenac 712

Književnost

Uz knjigu Nives Opačić Završne riječi, ipak

Dublje od riječi

Piše Marko Alerić

Dugogodišnja kolumnistica Vijenca Nives Opačić dobitnica je nagrade Hrvatskog P.E.N. centra za književnu esejistiku Višnja Machiedo za 2020. godinu za knjigu Završne riječi, ipak u izdanju Matice hrvatske

O znanstvenim i stručnim temama lakše je pisati tekstove koje će čitati malen broj čitatelja, po mogućnosti onih koji temu o kojoj se piše dobro poznaju, pisati svojim kolegama, sustručnjacima. Vrlo je teško pisati ako želimo da broj čitatelja bude što je moguće veći, da ono o čemu pišemo, jer tiče se svih govornika hrvatskoga (standardnog) jezika, od njih bude prihvaćeno i zatim ugrađeno u njihove svakodnevne jezične djelatnosti.

Nives Opačić taj je zadatak, kao i ostale zadatke: biti jednostavna kako bi bila poučna, biti redovita i kreativna, informirati, zabaviti, potaknuti i odgojiti u izgrađivanju aktivnog odnosa prema jeziku kojim se služimo, u razumijevanju važnosti i uloge (standardnog) jezika kao zajedničkoga komunikacijskog sredstva šire jezične zajednice, u samostalnom promišljanju o riječima i jeziku, kao i utjecati na nastojanje da se u jezičnim djelatnostima, pojedinačno i općenito, ostvari viši stupanj jezične kulture, u impresivnom razdoblju dužem od dvadeset godina, ispunila iznimno uspješno.


Izd. Matica hrvatska, Zagreb, 2020.

I u svojoj, nadamo se ipak ne završnoj, knjizi Završne riječi, ipak, koju izdaje Matica hrvatska, kao i u tri prethodne (Iza riječi. Prtinom i cijelcem, MH 2005, 2006, 2010; Riječi s nahtkasna i kantunala (preko noćnog ormarića), Profil, Zagreb, 2009; Osjenčane riječi, MH, 2017), Nives Opačić piše zaista originalno, jedinstveno, drugačije u odnosu na sve ostale autore kojima je cilj bio, i još je uvijek, unaprijediti upotrebu hrvatskoga (standardnog) jezika u govorenoj i pisanoj jezičnoj praksi. Njezin originalan, jedinstven stil kojim piše o riječima, hrvatskom (standardnom) jeziku, jezičnim pojavama, upotrebi jezika u javnim govorenim i pisanim tekstovima, promišlja o prošlosti i svakodnevici, mogli bismo nazvati lingvističko-novelističkim.

U svakom članku u proteklih pet godina, koji su redovito izlazili u Vijencu, a sada su objavljeni u knjizi Završne riječi, ipak, Nives Opačić, naime, piše znanstveno utemeljeno, pouzdano i uvjerljivo, pokazujući iznimno znanje i bogato iskustvo, ali i slikovito, umjetnički, sa spremnošću da s čitateljima podijeli svoja razmišljanja, radosti, razočaranja, kao i brojne doživljaje iz vlastitoga javnog i privatnog života. Povezujući svaku temu o kojoj piše sa stvarnim, često vlastitim, životom, autorica nam pomaže da temu koju u članku obrađuje lakše usvojimo, da je se nakon pročitanoga teksta lakše prisjetimo i da jezično znanje kojem nas je poučila jednostavnije primijenimo u svakodnevnoj jezičnoj praksi.

Bez ikakve dvojbe možemo istaknuti da nas Nives Opačić u svojim člancima poučava, motivira i nadahnjuje, zorno nam pokazuje važnost slušanja, govorenja, čitanja i pisanja s razumijevanjem. Pomaže nam ne samo da u govorenju i pisanju hrvatskim (standardnim) jezikom budemo razumljiviji, pravilniji i jasniji nego nam izravno i neizravno prenosi spoznaju o važnoj ulozi jezika, mogućnosti da zahvaljujući upravo jeziku ostvarimo sporazumijevanje s prethodnim i budućim naraštajima, da spoznaje do kojih su došli sačuvamo i uspješno prenesemo onima koji dolaze.

Otkriva nam pozadinu riječi koje aktualizira, njihovu utemeljenost, ali i svoj strah da ćemo zaboravljanjem mnogih od njih ostati uskraćeni za mogućnost razumijevanja života i spoznaja naših prethodnika. Pokazuje nam koliko nas poznavanje značenja svake riječi, trud da ih sačuvamo od zaborava, i njihova pravilna upotreba, obogaćuju i čine osposobljenima za razumijevanje svijeta u kojem živimo, kao i svijeta u kojem su živjeli naši prethodnici.

U vrijeme kada se često ističe važnost cjeloživotnog učenja, a upravo se neprestano ovladavanje jezikom u teoriji i praksi može smatrati najboljim primjerom cjeloživotnog učenja, tekstovi Nives Opačić izvrstan su primjer mogućnosti nastavka ovladavanja jezičnim znanjima i djelatnostima nakon završetka formalnog obrazovanja.

Na radost brojnih, starijih i mlađih, čitatelja, odustajući od svoje prvotne odluke kako je njezina prethodna knjiga (Osjenčane riječi, MH, 2017) završna u nizu knjiga članaka objavljenih u Vijencu, Nives Opačić omogućila je da nam teme o kojima je u Vijencu pisala u proteklih pet godina postanu lako dostupne, da njezine članke možemo čitati s ponekad vrlo korisnim vremenskim odmakom, da se obrađenim temama ponovno vraćamo, svjesni toga kako moramo odustati od iluzije da u bilo kojem trenutku svoga života možemo zaključiti kako o hrvatskom (standardnom) jeziku već sve znamo i više ništa ne možemo naučiti.

Vijenac 712

712 - 17. lipnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak