Vijenac 711

Publicistika

Od Weimara 20. do Weimara  21. stoljeća

Piše Matija Štahan

Uz knjigu Konzervativna revolucija:
od Weimara do danas
Jure Vujića

Od Weimara 20. do Weimara 21. stoljeća

Jure Vujić fenomen konzervativne revolucije opisuje i razrađuje u didroovskoj maniri enciklopedističkog prijenosa informacija, ali i katkada implicitnog, a katkada eksplicitnog zauzimanja vrijednosnih pozicija spram njih

Vijenac 711

711 - 3. lipnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak