Vijenac 710

Matica hrvatska

Predstavljena Flora Croatica Tonija Nikolića, Križevci, 15. travnja

Važan prinos hrvatskoj botanici

Marijana Ivanek-Martinčić

Na Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima održano je 15. travnja predstavljanje zbirke knjiga Tonija Nikolića Flora Croatica. Predstavljanje su organizirali Ogranak MH u Križevcima i Visoko gospodarsko učilište.

Riječ je o važnom djelu za hrvatsku botaniku čiji je autor Toni Nikolić, redoviti profesor botanike na Botaničkom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Flora Croatica objavljena je kao djelo u četiri sveska na više od 2400 stranica, s otprilike 13.000 grafičkih priloga, fotografija, crteža i dijagrama, kazalom s gotovo 24.000 ulaznih jedinica te popisom literature s više od 1400 bibliografskih jedinica. Svaki je svezak opremljen raznolikim podacima, originalnim ilustracijama i brojnim fotografijama – do gotovo enciklopedijske dubine razrade.


Cjelovito izdanje sva četiri sveska zbirke Flora Croatica

Prvi svezak obuhvaća uvodne dijelove, sinopsis porodica te literaturu, drugi i treći ključ za determinaciju s pratećim podacima, a četvrti je namijenjen uporabi na terenu i drugdje, gdje se korisnik neposredno susreće s pripadnicima flore i želi utvrditi kojoj svojti pripada određena jedinka.

Iz recenzije Sandra Bogdanovića izdvajamo: „Autor po prvi puta, nakon više od 150 godina praznine u botaničkoj struci, objedinjuje i jezikom struke na hrvatskom jeziku iznosi i obrađuje cjelokupnu floru Hrvatske, što je vrlo važno za buduće naraštaje studenata u obrazovanju na Sveučilištu. Ova će monografija ispuniti dugu prazninu u stručnoj biološkoj literaturi. Očekivan je snažan utjecaj na botaniku kao struku, osobito floristiku i praćenje nacionalne bioraznolikosti.“

Drugi recenzent Željko Škvorc napisao je: „Djelo Flora Croatica – vaskularna flora Republike Hrvatske predstavlja akumulaciju botaničkoga znanja o raznolikosti vaskularnih biljaka Hrvatske koje seže više stoljeća unatrag. Osim toga ona donosi i moderne znanstvene spoznaje iz različitih botaničkih grana o vaskularnim biljkama koje rastu na području Hrvatske. Hrvatska se odlikuje velikom raznolikošću i bogatstvom biljnoga svijeta, te je nesumnjivo da je hrvatska flora među najbogatijim florama u Europi. Usprkos tome, posljednje djelo naslova Flora Croatica koje sustavno i na sveobuhvatan način obrađuje raznolikost biljaka Hrvatske objavljeno je 1869. Nesumnjivo će ovo djelo na vrlo kvalitetan način popuniti veliku prazninu u našoj botaničkoj literaturi te biti veliki doprinos, ne samo unapređenju sveučilišne nastave botanike nego i uopće napretku različitih znanstvenih i stručnih botaničkih disciplina.“

Na predstavljanju knjiga uvodno se okupljenima obratila predsjednica križevačkog OMH Renata Husinec, ukazavši na prva izdanja iz područja botanike koja su objavljena u Križevcima za slušatelje tadašnjega Kraljevskoga gospodarskog i šumarskog učilišta, svega nekoliko godina nakon njegova osnutka. Marijana Ivanek-Martinčić, dekanica Visokoga gospodarskog učilišta, naglasila je da je botanika jedan od temelja poljoprivredne struke, a na Učilištu se predaje od početka 1860. pa sve do danas. Izrazila je ponos da se upravo na Učilištu održava prvo predstavljanje cjelovitog izdanja sva četiri sveska zbirke Flora Croatica.

O novoj Flora Croatica govorili su urednica izdanja Daniela Novoselić i Darko Mihelj, koji je naglasio kako se konačno u knjižarama može nabaviti djelo koje predstavlja pravu revoluciju za hrvatsku botaniku i koje može stati uz bok botanici 21. stoljeća kao što je Flora Croatica Schlossera i Vukotinovića stala uz bok botanici 19. stoljeća. Na kraju je govorio sam autor Toni Nikolić, izazvavši veliko zanimanje publike jer je jednostavnim i razumljivim jezikom predstavio svoje golemo djelo, koncept i sadržaj svakoga pojedinog sveska zbirke ukazujući pritom na značenje, raznolikost i bogatstvo hrvatske flore.

Nakon predstavljanja knjige gosti su se upisali u Pametar – spomen-knjigu u koju su se od 19. studenog 1860, kad je počelo s radom Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište, pa do danas upisivali mnogobrojni znameniti posjetitelji.

Vijenac 710

710 - 20. svibnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak