Vijenac 707

Zadnja stranica

ZAPOČEO PROGRAM DANTE 700 U HRVATSKOJ

Što je nama Dante danas

Piše Vesna Solar

Predstavljanjem programa Dante 700 u Hrvatskoj i proslavom Danteova dana započelo je obilježavanje velike obljetnice u nas. Bogatstvo programa omogućit će i onima koji o Danteu znaju mnogo da otkriju nešto novo, a mnogima da ga sagledaju iz nove vizure te nanovo otkriju veličinu njegova djela

Dante Alighieri rođen je 1265, a umro 1321, što znači da nas od njegove smrti dijeli točno 700 godina. Utemeljitelj talijanske kulture i jezika i autor Božanstvene komedije čini nam se jako udaljenim u vremenu. Usprkos njegovoj iznimnoj važnosti ne samo za talijansku nego i za europsku kulturu, Dante je često tek ime iz čitanki, koje se mnogima čini nezanimljivim. Njegov se status u književnosti uglavnom uzima „zdravo za gotovo“, pogotovo izvan Italije. Ipak, njegovo djelo može mnogo toga reći i suvremenom čitatelju, i to ne samo o prošlosti nego i o sadašnjosti. Na toj se premisi utemeljuje obilježavanje 700 godina od Danteove smrti.

Pod naslovom Dante 700 ove se godine organizira niz manifestacija kojima je cilj sagledati životni put i djelo velikog majstora epa s najrazličitijih strana te ga približiti novim naraštajima. Čitava je 2021. stoga u znaku Dantea, pogotovo u Italiji. Središte je događaja u Firenci, gradu u kojem je pjesnik živio i djelovao, gdje se organizira niz predavanja, filmova, izložbi i radionica s temom Dantea. S obzirom na to da je njegovo djelo jedan od temeljnih tekstova europske kulture, i Hrvatska se pridružuje obilježavanju „okrugle“ obljetnice. Program kojim je popraćena 2021. predstavljen je 24. ožujka na svečanosti održanoj u Talijanskom institutu u Zagrebu, uz sudjelovanje talijanskog veleposlanika Pierfrancesca Sacca, Monice Priante, predsjednice Društva Dante Ali­ghieri u Zagrebu, profesorice Morane Čale, glumaca Giuseppea Pambierija i Tarika Filipovića te glazbenika Marcella Mottadelija i Antonija Pirotte.


Čitanje 31. pjevanja Raja, s referencijom na Hrvatsku, ispred najstarije
gornjogradske ljekarne K crnom orlu, gdje je radio i Danteov unuk / Snimila Biljana Šimić

Datum predstavljanja nije izabran slučajno. To je dan prije 25. ožujka, koji je tzv. Dantedì, odnosno Danteov dan. Na taj dan lik Dante kreće na putovanje paklom, čistilištem i rajem u Božanstvenoj komediji. Samo predstavljanje programa Dante 700 u Hrvatskoj izvedeno je kao mala proslava Danteove veličine. Nakon uvodnih riječi veleposlanika Sacca, gospođa Monica Priante najavila je buduća događanja pa je uslijedilo dvojezično čitanje Petog pjevanja Pakla, uz uvod profesorice Čale. Sve je zaokruženo muziciranjem Marcella Mottadelija, klavir, i Antonija Pirotte, rog, koji su izveli dva djela: Romanzo Camillea Saint-Saënsa i Gymnopédie br. 3 Erika Satieja.

Društvo Dante Alighieri utemeljeno je 1889. u Rimu sa svrhom promoviranja talijanskog jezika i kulture. I danas mu je sjedište u Italiji, a niz njegovih ogranaka djeluje po svijetu, pa tako postoji i u Zagrebu. Predsjednica zagrebačkog Društva Monica Priante iznijela je pregled bogatog i raznolikog programa koji će se u povodu 700 godina Dantea održati u Hrvatskoj. U suradnji Talijanskog instituta, Veleposlanstva Republike Italije, Društva Dante Alighieri u Zagrebu i sveučilišta u našoj zemlji u planu je niz predavanja, kongresa, izložbi, radionica, kazališnih predstava i instalacija.

Kako bi osvijetlili Danteov opus i njegovo vrijeme s različitih aspekata, niz uvaženih dantista i medievista iz Hrvatske i Italije, poput Morane Čale i Giuseppea Ledde, održat će online niz predavanja. Svakog mjeseca jedno predavanje bit će posvećeno temama poput Danteove poetike i srednjovjekovnog bestijarija, ali i kulinarstvu njegova vremena, prema znanosti te modi srednjeg vijeka. Kako bi se omogućilo slušanje Božanstvene komedije na 33 jezika u izvedbi vrhunskih glumaca, u pripremi je objavljivanje audioknjige Mračnom šumom do raja (Selva oscura al paradiso) u međunarodnoj koprodukciji. Prilikom predstavljanja audioknjige, koje će se održati na pozornici HNK-a u Zagrebu, naši glumci koji su sudjelovali u stvaranju Mračne šume čitat će odlomke glavnoga Danteova djela.

Kako se u listopadu obilježava Tjedan talijanskog jezika, ovogodišnji, 21. po redu, bit će dakako posvećen Danteu. Suradnja odsjeka talijanistike hrvatskih sveučilišta omogućit će nekoliko kongresa. Na Sveučilištu u Splitu održat će se interdisciplinarni simpozij pod naslovom Bolest, pandemija i Dante. Dok će riječki fakultet biti domaćin skupa o Danteu, onaj u Zadru objavit će zbornik studija koje obrađuju danteovske teme. Osobito bogat program ponudit će Pula. Osim niza predavanja i radionica, u pripremi je i niz kazališnih događanja, poput onog u režiji Šandora Slackog, koji se bavi odnosom Danteovih tema i suvremenosti. Izložba Pictura Dantis – Visione dell’ Inferno prikazat će niz radova Francesca Carbonea, koji oslikavaju prvi dio Božanstvene komedije.

Tijekom održavanja godišnje manifestacije posvećene talijanskoj kuhinji, ove će se godine moći kušati jela iz Danteova vremena. Posebno pak svečano bit će na predstavljanju knjige Dante iz pera talijanskoga povjesničara Alessandra Barbera.

Dva događaja izravno su nadahnuta Danteovim Paklom. Prvi je film Mondo Inferno, koji se uvelike oslanja na čuvene ilustracije Božanstvene komedije Gustavea Doréa te ih povezuje sa suvremenošću, a drugi je plesna predstava Progetto Inferno – La Terra di Fiume u izvođenju kompanije Artemis Danza. Predstava će se održati u Zagrebu, ali će je zahvaljujući streamingu moći pratiti i izvan naše zemlje. Kako bi dostojno obilježila završetak Danteove godine, KD Lisinski ugostit će Johna Malkovicha i neobično glazbeno putovanje Paklom.

Poseban čar zagrebačkoj je svečanosti dalo čitanje slavnog Petog pjevanja Pakla iz Božanstvene komedije. Čak i oni koji su jedva otvorili Božanstvenu komediju znaju za priču o nesretnim ljubavnicima Paolu Malatesti i Francesci da Rimini. No nije tek nježna ljubav ono što je proslavilo upravo Peto pjevanje Pakla, već Danteova reakcija na kažnjavanje ljubavnika. U tom pjevanju na svom putu kroz pakao Dante dolazi u drugi krug pakla, gdje grešnike svladane požudom šiba vjetar te tamo susreće svoju suvremenicu Francescu. Profesorica Čale naglasila je kako tamo Dante ne moralizira, zapravo uopće ne pripovijeda, nego sluša što mu duše prokletih govore te ostaje ganut njihovom sudbinom. Kao osnovni princip postavlja pietà, kršćansko suosjećanje i samilost, a ne osudu grijeha koje su duše počinile za života. Zato pjevanje završava čuvenom Danteovom nesvjesticom – toliko se sažalio nad Francescom i Paolom. Peto pjevanje priča je o velikoj zabranjenoj ljubavi te zauzima posebno mjesto u književnoj povijesti.

Kao što je 25. ožujka, na Danteov dan, u Rimu Roberto Begnini pred kamerama RAI-ja čitao najprije 25. pjevanje Raja, a onda i 5. pjevanje Pakla, tako je i u Zagrebu organizirana osobita interpretacija tih dijelova Komedije. Pjevanje koje govori o ljubavi Francesce i Paola čitali su usporedo na talijanskom Giuseppe Pambieri i na hrvatskom Tarik Filipović, pa se mogla osjetiti snaga Danteove riječi i u originalu i u Kombolovu prijevodu, što je bio vrhunac svečanosti u Talijanskom institutu.

To je bio i uvod u Danteov dan, koji je dostojno obilježen i u Hrvatskoj. Giuse­ppe Pambieri čitao je 31. pjevanje Raja, koje sadržava referenciju na Hrvatsku. Čitanje se moglo pratiti online, a odvijalo se ispred najstarije gornjogradske ljekarne, K crnom orlu, gdje je radio i Danteov unuk.

Vijenac 707

707 - 8. travnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak