Vijenac 703

Zadnja stranica

Pokrenuta inicijativa za realizaciju druge faze projekta

Perivoj hrvatskih velikana u Osijeku

Piše Andrija Mutnjaković

Autor projekta predstavlja svoje idejno rješenje druge faze uređenja južne strane osječke Tvrđe u sklopu kojeg je predviđeno postavljanje bista zaslužnim hrvatskim velikanima s područja Slavonije, Srijema i Baranje

Spomeničku arhitekturu započela je u Osijeku graditi početkom 18. stoljeća barunica Maria Anna Petrasch, udova generala Maximiliana von Petrascha, zapovjednika Slavonske Generalkomande: zavjetni spomenik Svetoga Trojstva na središnjem gradskom trgu. Na spomeniku je uz ime udove zapisano: „Pod ovom zaštitom siguran stoji grad Osijek s okolnim pukom“. I danas stoji taj ponovo obnovljeni veliki kip, kao najvažniji spomenik hrvatskog baroka.


Bista Vladimira Preloga u osječkom Perivoju hrvatskih velikana

Gotovo tristo godina poslije na inicijativu Družbe Braća Hrvatskoga zmaja i uz podršku grada, županije, osječkog Sveučilišta, Hrvatske akademije i srodnih institucija sagrađen je (2006–2018) na ulazu u Tvrđu Rondel učenika gimnazija u Osijeku s poprsjima zaslužnih učenika: Josipa Jurja Strossmayera, Lavoslava Leopolda Ružičke, Vladimira Preloga i Mije Kišpatića. U tada objavljenoj spomen-knjizi najavljen je cjelovit program mogućega formiranja spomeničkog obilježja časnim građanima Slavonije i Osijeka, a dalja elaboracija inicirana je objavljenom publikacijom naslovljenom Glasija / Perivoj hrvatskih velikana / Croatian Dignitaries Park (Osijek, 2020). Publikacija je formirana u suradnji Zmajskog stola Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja u Osijeku i Ogranka Matice hrvatske u Osijeku.

Na tragu antičke baštine

Koncepcija Perivoja hrvatskih velikana temelji se na oblikovanju spomeničkih parkova ili trgova europskih gradova nastalih na tragu rekreacije antičke baštine. Kao neprijeporni uzorak služila je izvanredna ladanjska rezidencija rimskog cara Hadrijana (nazvana Villa Adriana), sagrađena početkom 2. stoljeća u podnožju rimskih brežuljaka ispod grada Tivolija. Villa Adriana obuhvaćala je površinu od oko 100 hektara na kojoj je u vrlo slobodnoj konfiguraciji smješteno četrdesetak građevina namijenjenih reprezentaciji, stanovanju i užitku. Sve zgrade bile su raskošno dopunjene tisućama skulptura i reljefa te mozaicima i arhitektonskim artefaktima. Hadrijanova vila bila je stoljećima inspiracija i uzorak mnogim arhitektima: od Michelangela, Borrominija, Leonarda, Palladija, pa sve do Le Corbusiera. Kompozicija relativno dobro sačuvana ansambla Ville (nazivan Canopo) s povećim bazenom, okruženim karijatidama i atletima podržanom arkadom, te s brojnim kipovima bogova i mitoloških bića, postao je primarni uzorak obnavljan vjekovima u oblikovanju europskih trgova, parkova i dvorskih palača. Sagradio je (oko 130. godine) Hadrijan i grad na Dravi, nazvan njegovim obiteljskim imenom Aelius: Colonia Aelia Mursensium, čiji trijem foruma dužine 54 metra ukazuje na dignitet tog prvotnog Osijeka.

 ----

Zajedničkim prijedlogom Družbe Braće Hrvatskog zmaja, Zmajskog stola u Osijeku, Matice hrvatske, HAZU i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te gradonačelnika pokrenuta je inicijativa za realizaciju druge faze projekta Perivoj hrvatskih velikana u osječkoj Tvrđi. Prva faza realizirana je izgradnjom Rondela učenika osječkih gimnazija, u kojem su podignute biste učenicima osječkih gimnazija nobelovcima Vladimiru Prelogu i Lavoslavu Ružički, znanstveniku Miji Kišpatiću i biskupu i meceni Strossmayeru. Projektom akademika Andrije Mutnjakovića u drugoj je fazi uz cjelovito uređenje južne strane osječke Tvrđe predviđeno postavljanje bista zaslužnim hrvatskim velikanima s područja Slavonije, Srijema i Baranje te izgradnja podzemne garaže, čime bi trajno i cjelovito bilo riješeno i pitanje prometa u starom osječkom Festungu kao kulturnoj cjelini. Glavni odbor Matice hrvatske podupro je taj projekt, čime se Matica i kao kulturna institucija uključila u očekivanu realizaciju projekta od kapitalnog značaja za osječku, slavonsku i hrvatsku kulturu. (Redakcija)

----

Između više mogućnosti komparacije utjecaja Canopa na oblikovanje reprezentativnih spomeničkih ambijenata odabran je kao primjer projekt formiranja spomeničkog trga/parka u gradu veličinom blisku Osijeku: u Padovi. Sredinom 18. stoljeća veliki travnati teren gradskog sajmišta okružen je dvokatnim trgovačkim kućama i središnje smještenim bazenom s otokom, te niskom od 88 statua postavljenih duž obala bazena. Statue su to padovanskih velikana i studenata: papa i duždeva, državnika i vojnika, umjetnika i poznatih stvaralaca europske civilizacije: Lodovico Ariosto, Antonio Canova, Galileo Galilei, Tito Livio, Andrea Mantegna, Francesco Petrarca, Antonio Savonarola, Torquato Tasso.

Program Perivoja hrvatskih velikana u Osijeku nasljeđuje inicijalnu koncepciju spomeničke arhitekture klasičnog Rima (Villa Adriana), karakterističnu novovjekovnu realizaciju klasičnog uzorka (Prato delle Valle) te suvremenu pejsažnu interpretaciju ambijenta (Gianicolo).

Osječki Perivoj urbani je akcent južnoga pješačkog i automobilskog prilaza u kompleks Tvrđe i sastavni je dio južnog pročelja Tvrđe ostvarena nakon rušenja impresivnog obrambenog sistema. Opsežan slobodan prostor između magistralne gradske prometnice i rubnih zgrada Tvrđe jednostavno je i neorganizirano hortikulturno obrađena, čime je umanjena percepcija povijesnog značenja barokno-fortifikacijske urbane strukture Tvrđe i zanemareno kvalitetno oblikovanje te središnje lokacije gradskog područja. Formiranje i oblikovanje Perivoja u ovom prostoru temelji se na ideji da se dragocjeni ambijent grada Osijeka namijeni spomeničkom obilježavanju osoba koje su znanstvenim, umjetničkim, vjerskim, društvenim i vojnim zaslugama pridonijeli afirmaciji Osijeka i Slavonije, a time i Hrvatske.

Programirana kompozicija Perivoja omogućava smještaj do sto spomenika. Taj broj nije sugestija realizacije, već samo informacija. Bilo bi pogrešno podići sve spomenike prema aktualnim događanjima i saznanjima, pa time onemogućiti dopune budućim generacijama. Spomenički kompleks u Padovi gradio se više od sto godina, a nije ni do danas dovršen. No to ne znači da već sada ne bi trebalo izabrati zaslužne umnike Osijeka i Slavonije te im postupno realizirati spomenike.

U razmatranju koncepcije programa trga Prato della Valle uočljiva je dvostruka urbana namjena reprezentativnoga gradskog trga: spomeničko obilježje i komercijalna eksploatacija. Ostvarenjem komercijalne dobiti od povremenih sajmova po rubnim dijelovima trga namiču se financijska sredstva za gradnju i održavanje središnjega spomeničkog dijela trga. Poticajan je to zahvat, koji izaziva adekvatno programiranje sadržaja Perivoja u Osijeku.

Glavni problem u revitalizaciji Tvrđe jest formiranje nužnoga parkirališta ili podzemne garaže. Parkiralište obuhvaća vrlo veliku ružnu površinu terena, nemoguću unutar gradske strukture i neprikladnu uz rubove gradskih zidina ili povijesnih zgrada. Stoga se izgradnja podzemne garaže ukazuje kao logično rješenje. Lokacija garaže mora biti povezana s magistralnim gradskim prometnicama. Stoga je postojeća livada između južnih pročelja Tvrđe i južne magistralne gradske prometnice optimalna lokacija za smještaj podzemne garaže. Taj zaključak nije u suprotnosti s prethodnim razmatranjem lokacije Perivoja na istoj lokaciji.

Kapitalni osječki projekt

Programirani Perivoj hrvatskih velikana površine oko 28.000 četvornih metara i s podzemnom garažom od oko 17.000 kvadrata ostvario bi veliki doprinos: afirmaciji ličnosti koje su bitno pridonijeli postojanju i civilizaciji Osijeka i Slavonije, a time i Hrvatske u Europskoj Uniji; usto afirmaciji urbanog identiteta Tvrđe oslobađanjem od automobilskog prometa i omogućavanjem optimalnog programa suvremene revitalizacije.

Time bi konačno i Mursa, grad slavnoga rimskog cara Hadrijana, prihvatila i realizirala humanu poruku njegove Ville Ariane sa znakom Canopa. Poruke ostvarene u svim europskim gradovima. Ostvarene „u savezu s mnogim dobročiniteljima“ – kako je po naputku udove barunice Petrasch realiziran Rondel učenika gimnazija u Osijeku i kako treba pristupiti realizaciji Perivoja hrvatskih velikana.

Vijenac 703

703 - 11. veljače 2021. | Arhiva

Klikni za povratak