Vijenac 699 - 700

Feljton

SUVOZAČ

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača

SUVOZAČ

Putovanje je kušnja, jer na njegovu kraju dvoje (vozač i suvozač) neće biti isto kao na početku (a neće ni njihov međusobni odnos), što će pak djelovati i na njihovu budućnost

Čudesni haiku – nepotrošivi lirizam

PIŠE Ljerka Car Matutinović

Marinko Kovačević, Gušter na tikvi

Čudesni haiku – nepotrošivi lirizam

Vijenac 699 - 700

699 - 700 - 17. prosinca 2020. | Arhiva

Klikni za povratak