Vijenac 699 - 700

Matica hrvatska

PRILOG NEGACIJI DUHOVNE DISTANCE U DOBA KORONE

Miljenko Galić

Oskudnu vremenu usprkos i činjenici da je

zbog korone svjetski dan potamnio

mnome se množe bratimljenja duhovna

i doživljajnosti duhovnog preko praga

prispodobe

U mističnoj istodobnosti s Kristom

za euharistijskog slavlja pod prilikama

kruha i vina

u najdubljoj intimi uistinu

moguće je iskustvo čuda

Skrušenik će u srcu čuti:

Vjera te tvoja spasila!

U opasnosti od fizičkog i moralnog zla

tako počinje rasti ono spasonosno

u nadmoći poslanja Kristova

u vidovitosti pjesničkoj

koja pod egidom smisla bira

plemstvo Boli i trnovu krunu

A koji umrije s Kristom počelima svijeta:

Vidio je patnju

popudbinom palog

čovjeka što ga

trn pavlovski mijenja

ponoseć se i sam

tek Kristovim križem

u Milosti vidje

kupku ozdravljenja

Priklanjajuć se umjetnosti što je

zahtjevnošću Jaspersovom šifra transcendencije

sa svrhom uzvišenja u Bogu naravi ljudske

utvaram sebi da možda načinjem

nagluhost eona

za Božansko s limesom Beskonačnog

Rujem jeseni oznamenjene

grozdovima duhovne biti

uobličujem treptaj od Punine stihom

koji pulsira sa suglasjima Baudelaireovim

i otvara me plesu kozmičkom:

Disk

bakarni

tone

ranije se noća

jedri

blagost

dana

opojnošću voća

Dok odzvuke mirim

u podatnoj

samoći

voštanice sam plamen

na vratima

noći

Miljenko Galić, pjesnik

Ogranak MH u Drnišu


Vijenac 699 - 700

699 - 700 - 17. prosinca 2020. | Arhiva

Klikni za povratak