Vijenac 697

Razgovor

Dječje žrtve iz Vukovara prepustili smo zaboravu

Razgovarao Tomislav Šovagović

Ani Galović, književnica

Dječje žrtve iz Vukovara prepustili smo zaboravu

Zanimalo me tko su bili moji vršnjaci koji su stradali u samim počecima Domovinskog rata / Moja su sjećanja kratka, ali ima ih, iako su neusporediva s onima koje imaju moji vršnjaci u Vukovaru, Slavonskom Brodu, Petrinji, Dubrovniku... / Na Ovčari među ...

Vijenac 697

697 - 19. studenoga 2020. | Arhiva

Klikni za povratak