Vijenac 693

Glazba

In memoriam: Ileana Grazio (1934–2020)

Odlazak dragocjene svjedokinje vremena

PIŠE Sanja Dražić

Životni i radni vijek gospođe Ileane Grazio protekao je u intenzivnom i neprekidnom sudjelovanju u glazbenom i kulturnom životu Dubrovnika. I to na različite načine. Njezina zainteresiranost za sva događanja, i ona koja nisu bila usko povezana s glazbom, učinila su je vrijednom kroničarkom bogatog i slojevitog vremena. Glazba joj je bila dio obiteljskog nasljeđa, što donekle objašnjava njezinu stalnu prožetost umjetnošću koja joj je bila zvanje, struka i ljubav.


Ileana Grazio više desetljeća pratila je glazbeni
život Dubrovnika / Snimio Vedran Jelinić

Nakon srednje glazbene škole u Dubrovniku Ileana Grazio završila je Višu pedagošku školu u Splitu (dvopredmetno, Jugoslavensku književnost i Glazbenu kulturu), a nakon toga muzikologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Do mirovine radila je kao profesorica hrvatskog jezika i glazbene kulture u osnovnoj školi na Lapadu. Tijekom rada usavršavala se na mnogim stručnim pedagoškim skupovima, na kojima je i sama predavala, a često je bila angažirana i kao mentorica za studente Više pedagoške škole u Dubrovniku. Svoja pedagoška iskustva, kojima pribrajamo i vođenje različitih zborova, objavljivala je u brojnim pedagoškim časopisima. Nagrađena je od strane Društva pedagoga Hrvatske za doprinos u razvoju pedagogije.

Osim članaka iz metodologije nastave glazbene kulture i književnosti, Ileana Grazio objavila je i niz muzikoloških istraživanja i stručnih članaka, uglavnom o temama iz glazbenog života Dubrovnika i poveznice Dubrovnika s drugim sredinama. Od tih naslova izdvajamo: Dubrovačka glazba između dva svjetska rata, Dani hrvatske glazbe u Dubrovniku, Skladni i elegični koncertni prostori Dubrovnika, Značajno djelo dr. Miha Demovića, Mozart i Dubrovnik, Vojnovićeva djela u zagrljaju Euterpe, Marin Držić i glazba, Opera i Chopin, Mahlerova glazba sadržava olimpijski sjaj, ali i tminu Hada, Hrvatsko pjevačko društvo Dubrava, Hrvatsko pjevačko društvo Gundulić, Srpsko pjevačko društvo Sloga, Pjevački zbor dubrovačke katedrale, Glazbenička obitelj Sorkočević, Gradske glazbe Dubrovnik, Opus skladatelja L. Rogowskog, Franz Liszt – glasovirski mag, Značenje Beneventanskog notiranog misala dubrovačke katedrale. Članke je objavljivala u muzikološkim i kulturnim časopisima kao što su Zvuk, Pro musica, Opus musicum, Sv. Cecilija, Savremeni akordi, More, Dubrovački horizonti, Dubrovnik.

S muzikologom Mihom Demovićem 2012. osnovala je udrugu Stara dubrovačka glazba sa svrhom njegovanja i proučavanja dubrovačke glazbene i kulturne prošlosti. U palači Sponza 2018. udruga je promovirala Demovićevu Veliku povijest dubrovačke glazbe u četiri knjige, rezultat više od pola stoljeća prikupljane građe iz brojnih arhiva i privatnih izvora. Riječ o djelu od najviše državne vrijednosti koje s raznih aspekata govori o snažnoj povijesti glazbe od tisuću godina. Gospođa Grazio bila je urednica četvrte knjige.

Bavila se i glazbenom kritikom, a osvrte je objavljivala u brojnim tiskovinama kao što su Dubrovački vjesnik, Dubrovački list, Slobodna Dalmacija, Večernji list, Vjesnik, Vijenac, Glas Koncila, Hrvatsko slovo, Telegram, Oko, Cantus, Dubrovnik, Dubrovački horizonti. Održala je brojna predavanja iz glazbenog i kulturnog života Dubrovnika te bila dugogodišnja suradnica Hrvatskog radija, povremeno i Hrvatske televizije. U više navrata bila je članica ocjenjivačkog suda za glazbu nagrade Orlando Dubrovačkih ljetnih igara. Surađivala je u Leksikonu Marina Držića u izdanju Enciklopedijskog zavoda Miroslav Krleža. Godine 1999. odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos hrvatskoj kulturi.

Bila je i dugogodišnja aktivna članica Društva turističkih vodiča grada Dubrovnika, a svojim je djelovanjem unaprijedila organizaciju Društva i ispit za vodiče.

Gospođa Grazio bila je članica Matice hrvatske, a dugi niz godina i članica predsjedništva dubrovačkoga ogranka MH, često sudjelujući na promocijama Matičinih izdanja.

Prateći više desetljeća glazbeni i kulturni život Dubrovnika, Ileana Grazio raznolikim je i bogatim djelovanjem ostavila neizbrisiv trag koji će novim generacijama služiti kao izvor vrijednih podataka o životu sredine duboko prožete umjetnošću.

Vijenac 693

693 - 24. rujna 2020. | Arhiva

Klikni za povratak