Vijenac 691 - 962

Zadnja stranica

Slapovi i brzaci  koloratura Julija Cezara

Piše Davor Schopf

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, JULIJE CEZAR U EGIPTU, DIR. VILLE MATVEJEFF, RED. MARIN BLAŽEVIĆ,
HNK IVANA PL. ZAJCA

Slapovi i brzaci koloratura Julija Cezara

Zahvaljujući maestru Matvejeffu Rijeka je postala referentna točka baroknog opernog repertoara

Vijenac 691 - 962

691 - 962 - 10. rujna 2020. | Arhiva

Klikni za povratak