Vijenac 691 - 962

In memoriam

T O N K O

Igor Zidić

T O N K O

U Tonku je prebivao onaj koga sam upoznao kad mu je bilo trinaest godina i kad smo bili pred Bogom nedužniji i od svega čišći. Za studija smo bili vrlo bliski. Poslije se i udaljili; nikad ništa dramatično, životni puti. Kad sam ...

Ostaje šutnja

Luka Šeput, potpredsjednik Matice hrvatske

Riječ na sprovodu

Ostaje šutnja

Maroevićevo bratstvo po slovima

Republika stiha Krešimira Bagića

Tonko Maroević, Kazalo

Maroevićevo bratstvo po slovima

Pjesmom–rečenicom Knjiga u novoj zbirci Kazalo Tonko Maroević stvorio je oblik primjeren karakteru svoga lirskog mišljenja koje ujedinjuje filozofičnost, detalj, sliku, komentar, dosjetku i metričku disciplinu. Prema takvom obliku, koji spaja ljubav prema tradiciji i žudnju da se bude suvremen, vodila su ...

Najrelevantniji pisac kritičke misli

Ivana Vilović

Festival Stih u regiji – Sjećanje na Tonka

Najrelevantniji pisac kritičke misli

Tonko Maroević ili strategija plemenitog

In memoriam: Tonko Maroević (Split,
22. listopada 1941 – Stari Grad, 11. kolovoza 2020)

Tonko Maroević ili strategija plemenitog

Luko Paljetak

Svjedočim djelo  pjesnika

TOMA PODRUG

U sjećanje na Tonka

Svjedočim djelo pjesnika

Prepjevati Monaldija kap po kap

Slavica Stojan

Miho Monaldi: Rime, priredio i prepjevao Tonko Maroević

Prepjevati Monaldija kap po kap

Zauzetost Mihom Monaldijem u Tonka Maroevića ima svoju višedecenijsku povijest. Matica hrvatska koncem lipnja ove godine, samo mjesec i pol prije njegove iznenadne smrti, objavila je knjigu Miho Monaldi, Rime, koju je priredio. Sadržava i šezdesetak njegovih prepjeva Monaldijevih pjesama, kao i ...

Posljednji tekst Tonka Maroevića

Tonko Maroević

Zadnji zapis i izložba Tonka Maroevića: BEZOBLIČJE, SLIČNOSTI, NALIČJE Davorina Radića
u Gliptoteci HAZU, 9. rujna–4. listopada

Posljednji tekst Tonka Maroevića

Nekoliko dana prije smrti Tonko Maroević u Starom Gradu napisao je svoj posljednji tekst, predgovor katalogu posljednje izložbe koju je radio, a koja je, nažalost bez njega, otvorena 9. rujna. Prenosimo posljednji Tonkov zapis

Vijenac 691 - 962

691 - 962 - 10. rujna 2020. | Arhiva

Klikni za povratak