Vijenac 688 - 690

Poezija

Tomislav Marijan Bilosnić

NOVA HRVATSKA POEZIJA: Tomislav Marijan Bilosnić

Od straha je ušao u sunce a naranča je mogla biti njegova

(Iz ciklusa Naranče F. G. Lorce)

Vijenac 688 - 690

688 - 690 - 16. srpnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak