Vijenac 688 - 690

Feljton

Naprednjaci i natražnjaci

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača

Naprednjaci i natražnjaci

Način parkiranja otkriva kako se vozači odnose prema problemima koje u životu moraju rješavati

Narušena opstojnost i hod prema smrti

PIŠE Ljerka Car Matutinović

Mirko Ćurić, Vjera Biller: umjetnica u zenitu oluje

Narušena opstojnost i hod prema smrti

Vijenac 688 - 690

688 - 690 - 16. srpnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak