Vijenac 687

Matica hrvatska

ISPRAVAK

ISPRAVAK – U Vijencu br. 684. od 21. svibnja 2020. naslovnica i treća stranica opremljene su naslovom Virus serbiensis nad Dubrovnikom. Budući da je imenica virus u latinskom jeziku srednjega roda i da se pridjevi od vlastitih imenica pišu velikim početnim slovom, spomenuta sintagma trebala je glasiti Virus Serbiense. (Uredništvo)

Vijenac 687

687 - 2. srpnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak