Vijenac 682

Društvo

Kultura straha i nova fobokracija

Piše Jure Vujić

Strah i kolektivni kulturni i civilizacijski identiteti

Kultura straha i nova fobokracija

I prije pandemije COVID-19 i SARS-a zapadni je čovjek bio tjeskoban i latentno trajno zabrinut, a povijest civilizacija pokazuje da se društvo paralizirano anksioznošću nužno rastvara iznutra i izumire

Nemirni duhovi Crne Gore

Piše STIPE KLJAIĆ

Ne smiruju se napetosti nakon donošenja ZakonA o slobodi vjeroispovijesti
ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori

Nemirni duhovi Crne Gore

Najnovija crnogorska zbivanja posvjedočila su još jedanput da raspad Jugoslavije nije bio događaj jednoga povijesnog trenutka. Nedvojbeno je u pitanju dugotrajni povijesni proces kojem se još ne nazire ni skori kraj ni konačni ishod

Vijenac 682

682 - 23. travnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak