Vijenac 662 - 664

Feljton

Pokrivolan

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača - Pavao Pavličić

Pokrivolan

Dlake ili rese coprivolantea podsjećaju na krzno nekakve životinje, za koju se ne zna je li divlja ili pitoma, je li kunić ili štakor. I sad, zamislite nekoga tko je prisiljen milovati takvu beštiju od Osijeka pa do Dubrovnika

Tiho nasmijan ča

Ljerka Car Matutinović

Slavica Car Frišova, Zagljedana va more

Tiho nasmijan ča

Izd. Katedra Čakavskog sabora, Kotor, Crikvenica, 2016.

Vijenac 662 - 664

662 - 664 - 17. srpnja 2019. | Arhiva

Klikni za povratak