Vijenac 661

Aktualno

Uz knjigu IDS –(ne)uspjeh istarskog regionalizma Tatjane Tomaić

Fenomen istrijanstva

Ivan Miškulin

„Nitko ne ljubi domovinu zato što je
velika, već jer je njegova“
(Seneka)

Politika identiteta, kao i svojevrsni fenomen istrijanstva, za one koji imalo poniru u stvarnu političku i zbiljsku situaciju u Istri, kao pojava i nije osobita novost. Razmatrajući neke od temeljnih odrednica nacionalnog identiteta, fenomen istrijanstva u samoj svojoj biti odstupa od nekih uobičajenih činjenica koje vežemo uz nacionalni identitet, barem kada je riječ o definiciji istrijanstva u režiji IDS-a.  Knjiga IDS – (ne)uspjeh istarskog regionalizma Tatjane Tomaić znanstveni je magistarski rad, koji je autorica obranila u lipnju 2012. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, pod mentorstvom Tihomira Cipeka, koji je uz Nevija Šetića s Filozofskog fakulteta u Puli recenzent spomenuta naslova. Knjiga je objavljena u nakladništvu Despot Infinitusa te u sunakladništvu Ogranka Matice hrvatske u Rijeci.


Tatjana Tomaić, Tihomir Cipek i Nevio Šetić

Tatjana Tomaić doktorandica je Fakulteta političkih znanosti, znanstvena grana Komparativna politika te priprema doktorsku disertaciju s temom Politike identiteta: studija slučaja – Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Istarski demokratski sabor (IDS). Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. U suautorstvu s Mirelom Altić napisala je knjigu Hrvatsko-slovenska granica na rijeci Dragonji. Taj je naslov dobio Zlatnu povelju Matice hrvatske za 2014.


Izd. Despot Infinitus i OMH
u Rijeci, 2018.

Kao osnovni cilj same magistarske radnje, odnosno knjige, autorica navodi znanstveno istraživanje IDS-ove politike identiteta s obzirom na regiju i proces razvoja istarskog regionalizma koji proizlazi iz tih sveobuhvatnih procesa. Djelo je koncipirano kroz uvod te šest poglavlja, popraćeno literaturom i prilozima. Uz povijesno-politička obilježja Istre, autorica prikazuje kompleksnu situaciju predratnog, ratnog i poratnog stanja Drugoga svjetskog rata te Domovinskog rata u Istri. Svojevrsno omeđivanje tim događajima prikaz je konkretnijega vremenskog okvira koji prethodi ili je konkretnom zbiljom naslovne teme. Demokratske promjene te formiranje višestranačja u Istri rezultira pojavom brojnih stranaka i/ili pokreta (Istarske nezavisne stranke, Jedinstveni demokratski front za autonomiju Istre, Istarska pučka stranka, Istarska liberalna stranka, Istarski demokratski sabor) koji su u svome imenu koristili pridjev istarski, naglašavajući time pripadnost određenom podneblju, zavičaju. Dvadeset i pet godina nakon toga opstao je samo Istarski demokratski sabor. U samom procesu stvaranja i u počecima Istarski demokratski sabor bio je smišljen kao stranka koja djeluje u Istri (kao regiji) neomeđen nacionalnim granicama, sa željom i tendencijom stvaranja Istre regije u Europi regija. Regionalizam kao pojam i proces tumačeni su u okviru pregleda nastanka te u razvojnim razlikama, dok je regionalizam IDS-a uspoređen s regionalizmom u poimanju i primjeru u ostalim europskim zemljama. Kao temeljna okosnica knjige tumačenje je istarskog regionalizma te analiza transregionalizma, autonomije, autonomaštva, autonomizma i iredentizma u izjavama čelnika i članova IDS-a te stranačkim dokumentima. Politička razmišljanja članova, programi i izjave čelnika IDS-a doživljavaju stanovitu kritiku u ranim devedesetim godinama, što je rezultiralo nekim političkim promjenama, odnosno neslaganjima unutar same stranke. Autorica donosi bogat prikaz temeljen na člancima i izjavama objavljenima u Glasu Istre. Kroz viđenje regionalizma i većeg stupnja autonomije te regionalnog izjašnjavanja kao zamjena za nacionalno izjašnjavanje, koje se početkom devedesetih godina u Istri pokazalo u znatnom postotku, pokušaj je stvaranja političkog manevarskog prostora, koji bi (je) trebao pogodovati formiranju politički diskutabilnih ideja i stavova. I sam naziv stranke (Istarski demokratski sabor) te grb i simbolika triju koza opravdavaju određenje sumnje, kad se u razmatranje uzme poimanje nejasne granice Istre regije, transregionalno uređenje, te odnos IDS-a prema državnim institucijama u godinama formiranja Republike Hrvatske kao suverene i samostalne države.

Odnos IDS-a spram talijanske nacionalne manjine te političko iskorištavanje Talijana kao vlastitog (ekskluzivnog) brenda prikazani su kroz pitanje položaja Talijana te uporabe talijanskog jezika i potenciranje dvojezičnosti. Autorica u zaključku izdvaja nekoliko temeljnih odrednica poput istrijanstva kao projektnog identiteta, budući da regionalno izjašnjavanje, temeljeno na rezultatima popisa stanovništva 1991. i 2001, nije zaživjelo. Političko djelovanje IDS-a u devedesetim godinama pokazalo se kao djelovanje koje je imalo negativnu ulogu u procesu demokratske konsolidacije i društvene stabilizacije u Hrvatskoj, a formiranje i iskorištavanje Talijana kao brend za očuvanje vlastite (devijantne) regionalne ideje. Knjiga je izvanredan doprinos znanstvenom diskursu te čini temelj daljim znanstvenim istraživanjima djelovanja (Ne)Istarskog (ne)demokratskog sabora. Knjiga je predstavljena u Zagrebu, u Matici hrvatskoj, 30. svibnja.

Vijenac 661

661 - 4. srpnja 2019. | Arhiva

Klikni za povratak