Vijenac 658

Obljetnica

Senj ima buru i Novaka

Piše Vjekoslava Jurdana

Post festum: 2. senjski interdisciplinarni simpozij Dragi Novače!

 

Senj ima buru i Novaka

Izlaganja na simpoziju bila su izvorna i sadržajna, otkrivala su nove poglede na lik i djelo Vjenceslava Novaka. I rasprave su donijele propitivanja Novakova književnog opusa, ukazujući na njegovu svježinu i aktualnost

Vijenac 658

658 - 23. svibnja 2019. | Arhiva

Klikni za povratak