Vijenac 657

Likovna umjetnost, Naslovnica

Mersad Berber, Klovićevi dvori,
18. travnja–20. lipnja

Berberov postmodernizam

Piše Milan Bešlić

Berberovo slikarstvo obilježava izrazit kozmopolitski habitus snažno prožet europskom uljudbom, koja nije zatomila iskonsku bit njegova bića satkanu od islamske duhovnosti i bošnjačke baštine

Slikarski opus Mersada Berbera golema je i intrigantna tema suvremene umjetnosti. Dakako, ovom tvrdnjom kazujemo da je ostvario iznimno plodno i raznovrsno djelo, koje valja iščitati u njegovoj slojevitoj strukturi i valorizirati u aktualnoj multimedijskoj produkciji, značenjskoj vrijednosti i estetskoj ljestvici. Kad kažemo da je Berberovo slikarstvo plodno, tada podsjećamo i na njegov impozantni stvaralački obujam te ujedno podvlačimo činjenicu da je ostvario heterogeno djelo u različitim slikarskim medijima, u crtežu, grafici i u mediju slike. Ta se odrednica referira na njegove brojne samostalne izložbe u muzejima i galerijama u Hrvatskoj i svijetu s popratnim tekstovima u katalozima izložbi iz pera povjesničara umjetnosti i likovnih kritičara. Isto tako, zamjetnoj recepciji slikareva opusa znatno su pridonijeli brojne analitičke studije i ogledi u monografskim knjigama koje potpisuju vrsni znalci Berberova stvaralaštva apostrofirajući njegove značajke u kontekstu suvremene umjetnosti. Nedvojbeno su i brojni publicistički članci kao i novinski prikazi i osvrti znatno pridonijeli široj recepciji opusa, pa je stoga očigledno riječ o velikoj slikarskoj temi, koja je usto i medijski apostrofirana, sa zamjetnim odjekom u kulturnoj javnosti i na društvenoj sceni.

Već i letimičan pogled na raznorodan i raznovrstan opus otkriva da je isprepleten tematskim cjelinama koje se ulančavaju u Berberov slikarski masiv, koji se u minulim desetljećima oblikovao u snažan stvaralački volumen kao jedinstvena likovna činjenica u suvremenoj slikarskoj praksi. Opus je nedvojbeno konačan zato što je slikareva ruka zauvijek prestala držati kist i stoga definiran i otvoren kritičkom sagledavanju pod zajedničkim nazivom summa Berberiana, u kojoj čitamo njegov izniman i velik stvaralački raspon. Upravo su to činjenice koje otvaraju dijalog prema djelu i pokreću istraživački proces kojim će se u dugoj kronološkoj liniji iščitavati djelo s različitih teorijskih motrišta i kritičkih interpretacija u njegovoj bogatoj plodnosti, tematskoj raznovrsnosti, medijskoj različitosti i stvaralačkoj razvedenosti s prepoznatljivim autorskim obilježjima.


Snimio Anto Magzan

Berberov kozmopolitski habitus

 Unatoč činjenicama koje smo ovom prigodom još jednom istaknuli kako bismo legitimirali rečenu tvrdnju o zamjetnoj recepciji Berberova opusa na suvremenoj hrvatskoj likovnoj sceni i time argumentirali da je djelo dobro znano i kritički interpretirano, ipak, pokazuje se da to nije dovoljno za cjelovito sagledavanje njegova i golemoga i heterogenog opusa. Naime, valja nam podsjetiti, i prije no što se stalno nastanio u Zagrebu – početkom 90-tih godina izbjegavši iz Sarajeva smrtnoj pogibelji za ratnih stradanja – Berberovo slikarstvo hrvatska kulturna javnost i likovna kritika upoznala je na njegovim samostalnim izložbama. Od one prve u Galeriji Forum u Zagrebu 1976. i dvije godine poslije, 1978. u Splitu u Galeriji umjetnina. Usto i na izložbama od posebna značenja za recepciju Berberova slikarstva u Hrvatskoj, počev od samostalne izložbe u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu 1978. i Muzeju Mimara 1992, kao i one u Dubrovniku u Galeriji Stradun 2003. Zatim na predstavljanju u Matici hrvatskoj u Zagrebu 2011. divot-izdanja ciklusa Srebrenica i na izložbu u Splitu 2013. u Palači Milesi i Galeriji Kula.


Autoportret V
, 2009–2010.

U našem užem izboru navodimo te Berberove samostalne izložbe kako bismo podcrtali da je njegovo slikarstvo dobro znano u hrvatskoj likovnoj umjetnosti i da je u razdoblju od gotovo pola stoljeća relevantna likovna činjenica u tom kontekstu. Također, nastojimo poveznicom Sarajeva i Zagreba ukazati da je ona egzistencijalno i stvaralački bitna, ali nije jedina, odnosno, nije samo u tom smjeru povučena jer bi takvo određenje naše nastojanje usmjerilo prema nevaljalu zaključku. Stoga nam je još dometnuti da tom poveznicom postavljamo tezu o Berberovu izrazito kozmopolitskom habitusu snažno prožetu europskom uljudbom, koja nije zatomila iskonsku bit njegova bića satkanu od islamske duhovnosti i bošnjačke baštine.

Mitska Bosna u poetskoj stvarnosti slikarstva

Te vrijednosti nisu potisnute jer ih je istinski živio i oblikovao europskim slikarskim postupkom u gradbenu sastavnicu svojega likovnoga rukopisa crtom, kistom i bojom stvarajući od svakodnevne Bosne mitsku u poetskoj stvarnosti slikarstva. Tu poveznicu, naime, da bismo učvrstili tvrdnju o Berberovu kozmopolitskom biću, valja nam povezati i sa studentskim godinama na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani te potom skrenuti pozornost na dinamičnu izlagačku djelatnost u respektabilnim muzejima i galerijama diljem Europe i svijeta, u Hamburgu, Münchenu, Londonu, Ženevi, Firenci, Tokiju, Jakarti, Istanbulu, Kairu, Barceloni, Dallasu, Washingtonu, New Yorku... Slikarstvo Mersada Berbera jednako je znano u mnogim europskim i svjetskim muzejima i galerijama kao i u Hrvatskoj, a brojnim samostalnim izložbama skrenuo je pozornost kritike i akademske zajednice, kao i kulturne javnosti, na svoje djelo. Intenzivna izlagačka djelatnost upućuje na zaključak je Berberovo slikarsko djelo u užem i širem kulturnom kontekstu predstavljeno pojedinim tematskim ciklusima i tek gdjekad recentnim izborom djela u kraćem razdoblju. Na ovom postulatu koncipirao je svoj izložbeni program i u Hrvatskoj kao i drugdje u svijetu ne zasijecajući dublje u cjelovitost opusa bilo kronološkim preglednim snimkom ili pak raščlambom tematskih cjelina i morfoloških mutacija, stilskih preobrazbi i inačica pa se stoga i nije mogla iščitati fascinantna produkcija kao ni proces stvaralačke linije.

Skrećemo pozornost na te činjenice najviše kako bismo ukazali na iznimnu značenjsku vrijednost tekuće Berberove monografske izložbe u Klovićevim dvorima, jer se prvi put u našoj sredini poznato djelo pokazuje kao da nije poznato, odnosno, sad je cjelovitost golemoga opusa prikazana u recentnom izboru otkrivajući Berberove slikarske i likovne vrijednosti u punini stvaralačkoga naboja kroz brojne cikluse i likovne medije. U dugom rasponu od početka 50-ih pa do djela datiranih u zadnju godinu slikareva života 2012. rasprostire se u izložbenom prostoru Klovićevih dvora Berberovo heterogeno djelo u koncepcijskoj interpretaciji Jasmine Bavoljak. Dakle, od ranih crteža ugljenom na papiru iz 1958. (Stara fotografija I), prvih grafičkih listova iz 1960. otisnutih u bakropisu (Tri djevojke) i drvoreza u boji iz 1970. i 1971, na kojemu se jasno naziru konture Berberova autorstva i jedinstvenoga grafičkog umijeća, koje je mladoga grafičara uzvisilo po zavidnoj vještini i nedvojbenoj izvornosti (Ljetni sonet za Adeletu II i Vrbaski stol), do recentnih djela iz 70-ih i 80-ih.

Širok slikarski raspon

Uljenim slikama na dasci i platnu (Glava starca u zelenom turbanu, Plava flora II i Konj,1989). I recentne slike većih kompozicija ne samo da učvršćuju izložbeni postav nego otkrivaju i Berberov slikarski raspon, a tako i ona djela koja se izravno referiraju na prethodnike koji su obilježili europsko slikarstvo podvlače njegovu ukorijenjenost u europsku slikarsku tradiciju. Vrijedna pozornosti jest i činjenica da na izložbi čitamo i Berberov stvaralački raspon, motivsku raznovrsnost i medijsku različitost te, napose, preobrazbe u samom slikarskom postupku koji se kroz duga desetljeća intenzivnog rada u atelijeru na različitim tematskim ciklusima mijenjao, gdjekad i radikalnim produbljivanjem tradicijskoga postupka unošenjem netradicijskih elemenata, enformela, krpa, papira … Naime, recentnim je izborom kustosica otvorila prvu stranicu preglednom čitanju mnogostraničnog opusa i zasjekla u njegovu složenu i čvrstu strukturu po tematskim cjelinama i raznovrsnim medijima otkrivajući Berberov slikarski beskraj u krajoliku i podneblju Bosne prožete bremenitom i slojevitom poviješću različitih kulturnih tragova.

U tom tajanstvenom prostoru Bosne Berberovo je stvaralačko ishodište u kojemu je tražio i slikarsko uporište i stvarao likovnu vrijednost svojom osebujnom izražajnošću. Na te njegove značajke ukazali su uz Jasminu Bavoljak u svojim analitičkim ogledima u katalogu izložbe još i Aida Abadžić Hodžić, Frano Paro i Edward Luce-Smith, vrstan poznavatelj Berberova opusa. Ono pak što je potrebno posebno istaknuti jest činjenica da izložba pokazuje Berberovo stvaralaštvo u njegovoj problemskoj tematici i autorskoj izražajnosti te u jasnim konturama markira raspon njegovih slikarskih krila, koja tek treba raširiti njihovom slikarskom snagom i likovnom puninom.

Vijenac 657

657 - 9. svibnja 2019. | Arhiva

Klikni za povratak