Vijenac 647 - 648

25 GODINA VIJENCA - komentari suradnika

Početak s Ave Maria

Josip Lisac

U Vijencu nisam surađivao odmah nakon njegova pokretanja 1993, ali sam ubrzo razgovarao s glavnim urednikom, S. P. Novakom, ne sjećam se više povoda. On me priupitao zašto se ne javljam u njegovu i u Matičinu dvotjedniku. Bilo je to 1994, kada sam u Vijencu (broj 20) objavio mladenačku pjesmu Stjepana Ivšića Ave Maria i naknadno još jedan prinos. Razumije se, pratio sam Vijenac trajno i redovito, a od siječnja 1999. do ožujka 2000. bio sam i njegov kolumnist, na poziv Stjepana Damjanovića, tada Matičina glavnog tajnika. U to vrijeme objavio sam tridesetak tekstova u listu, nešto i prije toga i naknadno, sve u svemu oko pedeset članaka. Teme kolumne bile su brojne, standardološke, dijalektološke, jezičnopovijesne, leksikološke. Tu suradnju dobro pamtim, a naknadno sam poglavito pratio kolumnu profesora Brozovića, s time da su njegovi prilozi izišli i kao posebna knjiga, Prvo lice jednine.

U Vijencu nedavno sam prikazao i Mićanovićevu knjižicu o Brozovićevoj standardologiji. Kad bi se danas moji kolumnistički članci iz Vijenca objavili kao knjiga, bio bi to zanimljiv naslov, a bila bi interesantna i knjiga Ive Pranjkovića s kojim sam istodobno bio Vijenčev suradnik. Dakako, danas se rado sjećam suradnje s Mladenom Kuzmanovićem, višegodišnjim glavnim urednikom. U Vijencu (br. 534–535, 2014) objavio sam nekrolog akademiku Petru Šimunoviću, a prije toga i nekrolog nezaboravnom šibenskom ravnatelju Gradske knjižnice Milivoju Zeniću (br. 463, 2011). Zahvaljujući suradnji s njim mnogo sam se bavio i Faustom Vrančićem i Jakovom Pletikosom, pa sam i o njima pisao u našem kulturnom dvotjedniku. U nekim napisima ocjenjivao sam dijalekatne rječnike, pa i bibinjski rječnik dugogodišnjeg predsjednika zadarskoga Matičina ogranka Božidara Šimunića. I o mom radu dosta je u Vijencu pisano, osobito o mojoj knjizi Hrvatski govori, filolozi, pisci objavljenoj u Matici 1999. Naravno, Vijenac je imao vrlo različite periode, a suradnja u njem uvijek je bila draga, pa se nadam i da će potrajati, makar u skromnoj mjeri.  

Vijenac 647 - 648

647 - 648 - 19. prosinca 2018. | Arhiva

Klikni za povratak