Vijenac 647 - 648

25 GODINA VIJENCA

Komentar Mate Marasa, broj 370 od 8. svibnja 2008.

Novine Matice hrvatske

MATE MARAS

Držeći se dosljedno odrednica iz svoga podnaslova, Vijenac već poldrug desetljeća s više ili manje uspjeha ispunjava svoju prepoznatljivu dužnost u nacionalnoj kulturi kao novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. To znači da se na njegovim stranicama gaji svojevrsno novinarstvo, koliko god je teško odrediti bitna svojstva takva posla jer se on odnosi prema gradivu koje obrađuje kao arheološki crtež prema još neistraženu nalazištu.


Mate Maras (br. 370–379)

Ali Vijenac je dvotjednik i to je pogodna okolnost koja mu omogućuje da bude na pola puta između novina i časopisa – najčešće proteče dovoljno vremena da bi se događaji mogli ozbiljnije i opširnije vrednovati, a opet distanca nije tolika da bi se o njima morale praviti cjelovitije raščlambe. Pritom činjenična vrijednost članaka i ugled njihovih potpisnika uvijek moraju jamčiti status vjerodostojne kronike suvremenih radova što nastaju na spomenutim poljima ljudske djelatnosti.

Razumije se da je jedini objekt naše pozornosti čovjekovo djelo, kojemu se mora pristupati bez pomodne povodljivosti i smišljene promidžbe. S jedne strane to su umjetnički proizvodi, ponajprije knjige, zatim kazališni komadi, glazbeni događaji, filmovi, izložbe, građevine. S druge strane to su popularno prikazani dosezi analize i sinteze na nebrojenim područjima prirodnih i društvenih znanosti. Ukratko, zanimaju nas djela kakva su sama po sebi, kao plodovi misli i snova nekih ljudi, oblikovani s onim osobnim tajnama i silnicama koje čudesno djeluju na druge ljude.

Da bi se zadovoljili različiti interesi i ukusi čitatelja, stalno ćemo paziti na osjetljivu ravnotežu sadržaja Vijenca. Ne smije nam se nipošto događati da književne ili filmske sastavnice nerazmjerno pretežu na račun likovnih i znanstvenih priloga ili izvješća o radu Središnjice i ogranaka Matice hrvatske. Jednako tako, unutar književnoga bloka, primjerice, čitatelju ćemo nuditi mlađe i starije autore, dakle predstavnike svih generacija, te donositi sumjerljive količine kritike, prikaza i novih umjetničkih tekstova, ne zanemarujući ni prijevodne priloge. Napose ćemo uporno nastojati da sve što se objavi bude sročeno tako biranim hrvatskim jezikom da može poslužiti kao uzorak dobra pisanja.

Redovito ćemo donositi i razgovore s istaknutim umjetnicima, potpuno svjesni činjenice da je takav oblik informiranja neprijeporno obilježio intelektualni svijet posljednjih nekoliko desetljeća. Duboko smo uvjereni da u našem dinamičnom društvu nikada ne može uzmanjkati iznimnih stvaralaca čiji neobičan tijek života i sudbina njihovih djela pružaju obilje građe za zanimljivo štivo.

Vijenac će biti otvoren svim ljudima od pera, bez obzira na njihov svjetonazor i pripadnost pojedinim strujama u pristupu umjetničkom ili znanstvenom postignuću. Kvaliteta i poštivanje uobičajenih moralnih standarda – to su jedini uvjeti koji obvezuju sve suradnike i suradnice. A bit će nam drago ako u njihovim kritičkim osvrtima na pojedina djela i događaje čitateljstvo bude prepoznavalo subjektivne afinitete koji mogu biti i povod za polemiku.

Na kraju, mislimo da na stranicama Matičinih novina, u općoj poplavi medijskoga senzacionalizma, nema mjesta prolaznoj persiflaži svakidašnjih zbivanja u javnom životu hrvatskoga društva, premda bi naš novinski oblik mogao potaknuti takva očekivanja u dijela publike. Ali to ne znači da Vijenac neće objavljivati relevantne prikaze tzv. društveno-političkih zbivanja iz pera uglednih sociologa, politologa i drugih stručnjaka za to delikatno područje.

Vijenac 647 - 648

647 - 648 - 19. prosinca 2018. | Arhiva

Klikni za povratak