Vijenac 647 - 648

25 GODINA VIJENCA - komentari suradnika

Matičine žile kucavice

Ida Hitrec

Praćenje ogranaka Matice hrvatske u Vijencu utkano je u njegov identitet, jer uz to što je list za umjetnost, kulturu i znanost, Vijenac je ujedno glasilo MH. Rubrika koja donosi prikaz rada ogranaka nastoji podizati svijest o njihovoj ulozi kao kulturnih i prosvjetnih središta hrvatskih gradova i krajeva kroz koje Matica širi svoje djelovanje na širok prostor Hrvatske i inozemstva, gdje ogranci imaju posebnu ulogu u širenju i unapređivanju nacionalnog osjećaja te u promociji hrvatske kulture. Vijenac je jedino nacionalno glasilo koje kontinuirano prati djelovanje ogranaka, a vijesti o njihovoj bogatoj raznolikosti i o sadržajima koje nude njegov su bitan dio. Izgled rubrike posvećene ograncima s godinama se mijenjao.

U jednome je razdoblju rubrika izlazila i kao podlistak koji je uređivao novinar i publicist Dragutin Pasarić. Rubriku kontinuirano uređujem od 2016, a sada se radi na osmišljanju novih modela. U 2018. uveli smo rubriku koja donosi prikaze izdanja ogranaka, a u planu su i reportaže, koje bi, uz kulturno-geografsko-povijesni položaj određenog mjesta u kojemu djeluje pojedini Matičin ogranak, bile popraćene intervjuima s matičarima, odnosno njihovim portretima. Važnost je ogranaka za Maticu hrvatsku i za mjesta i krajeve u kojima djeluju izražavana raznim metaforama; nazivani su žarištima kulture, Matičinim žilama kucavicama, cesarićevskim kapima itd., no kojim god ih uresom artikuliramo kao dijelove u slici matičarske cjeline, njihovu je djelovanju zajednički koncept sveprožetosti (kulturom), koji je temeljan i u pristupu njihovu prikazivanju u Vijencu.

Vijenac 647 - 648

647 - 648 - 19. prosinca 2018. | Arhiva

Klikni za povratak