Vijenac 646

Društvo, Naslovnica

Pravna analiza presude

Pobiti presudu hrvatskoj šestorici iz BiH

Davor Derenčinović

Zaključak je studijske analize Akademije pravnih znanosti Hrvatske da postoje osnove za primjenu pravnih mehanizama pobijanja presude u ovom predmetu

Presuda se temelji na spornoj teoriji zajedničkoga zločinačkog pothvata, i to njezinoj trećoj varijanti, prema kojoj kaznena odgovornost postoji u slučaju da su kaznena djela počinile druge osobe, a optuženik je mogao i morao biti svjestan da je to moguće. Drugim riječima, on se kažnjava jer je mogao i morao predvidjeti moguće počinjenje zločina kao posljedicu pa čak i kad je ono izvan okvira zajedničkog plana. Odgovornost za međunarodne zločine uvijek je namjerna, a primjenom te sporne teorije kojom se imputira odgovornost za djela drugih osoba prag odgovornosti je reduciran na nehajni oblik krivnje, što nije u skladu s temeljnim načelima kaznenog prava. Osim toga, u postupku je počinjen niz povreda prava na pravično suđenje – zanemarivanje iskaza svjedoka obrane i odbijanje vještaka koje su predložile obrane, nedostatno vrijeme koje su obrane imale na raspolaganju, premda je presuda vrlo opsežna izostala su valjana obrazloženja o odlučnim činjenicama, u kontekstualnom dijelu presude obuhvaćeni su tzv. neoptuženi sudionici zajedničkog zločinačkog pothvata – pokojni predsjednik Tuđman te visoki državni i vojni dužnosnici tadašnje Republike Hrvatske Šušak i Bobetko zbog čega presuda implicira odgovornost države premda je u prethodnoj odluci kojom je Hrvatska odbijena za zahtjevom da joj se prizna status prijateljice suda navedeno da se u postupku utvrđuje isključivo odgovornost pojedinih optuženika, a ne i države. Dojam je da je ova presuda u raskoraku s navedenom odlukom i da implicira odgovornost sama vrha države, što je neodrživo kako s pravnog, tako i s povijesnog aspekta.

Čini se da su u ovom, kao i nekim drugim predmetima, određena povijesna pitanja smatrana utvrđenima i prije početka kaznenog postupka. Tako su, primjerice, na mrežnim stranicama Tribunala i prije no što je započeo postupak protiv šestorice bile istaknute teze o navodnoj podjeli Bosne i Hercegovine, u čemu je, po toj verziji događaja, sudjelovao i tadašnji predsjednik Tuđman koji se o tome dogovorio s tadašnjim predsjednikom Srbije Miloševićem. Ne treba zaboraviti da su trojica od petorice sudaca u žalbenom vijeću (Pocar, Agius, Meron) bivši predsjednici Tribunala i teško se oteti dojmu da su njihova stajališta o navedenoj okolnosti bila formirana i prije no što je započeo žalbeni postupak. Osim toga, zaključak o navodnom dogovoru o podjeli Bosne i Hercegovine sud izvodi iz iskaza četvorice svjedoka od kojih je jedan bio Josip Manolić. Problem je u tome što Manolić ni u jednom dijelu iskaza to nije rekao. Štoviše, taj je iskaz više išao u prilog obranama (npr. izjava da je o tom sastanku imao tek neizravnih saznanja temeljem onoga što mu je predsjednik rekao, da je Tuđman kao realni državnik bio svjestan da podjela Bosne i Hercegovine u postojećim međunarodnim konstelacijama nije bila održiva opcija i sl.), zbog čega nije jasno kako je na temelju tog svjedočenja sud izveo zaključak o postojanju krajnjeg cilja zajedničkog zločinačkog pothvata – stvaranja hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini u granicama Banovine Hrvatske.

Moguće je zatražiti reviziju ili preispitivanje presude. Kod revizije se radi o obnovi postupka na temelju eventualno novih činjenica koje nisu razmatrane tijekom postupka, za koje ona strana koja predlaže reviziju u to vrijeme nije znala, a koje bi, da su u ranijem postupku bile poznate, dovele do drukčije presude. Prema postojećim propisima, nije dovoljno da se radi o novom dokazu, već o novoj činjenici, premda ni u tom pogledu praksa nije sasvim konzistentna jer je u nekim predmetima sud odstupio od tog zahtjeva (npr. u predmetu Šljivančanin dopustio je reviziju na temelju iskaza svjedoka obrane Panića). Kod preispitivanja ne mora se raditi o novoj činjenici, već o utvrđenim jasnim pogreškama u zaključivanju koje su mogle dovesti o nepravedne odluke. Dakle, osim činjeničnih pitanja, ovdje se može raditi i o pogrešnoj primjeni pravnih standarda – npr. glede postojanja krajnjeg cilja zajedničkoga zločinačkog pothvata, primjene standarda međunarodnog oružanog sukoba, isticanja neoptuženih sudionika zajedničkog zločinačkog pothvata i sl. Obrane nemaju vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva za reviziju/preispitivanje. Zaključak je studijske analize Akademije pravnih znanosti Hrvatske da postoje osnove za primjenu pravnih mehanizama pobijanja presude u ovom predmetu. U tijeku su konzultacije između branitelja haških osuđenika koji jedini imaju pravo pokretanja navedenih pravnih mehanizama, Ministarstva pravosuđa, odnosno Vlade koja im je u tome spremna pružiti svu moguću potporu i Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Vijenac 646

646 - 6. prosinca 2018. | Arhiva

Klikni za povratak