Vijenac 646

Matica hrvatska

Održani 26. Dani Ogranka Matice hrvatske u Splitu

Plodonosno žarište kulture

Ida Hitrec

Članovi Predsjedništva Matice hrvatske na čelu s predsjednikom Stipom Boticom 27. i 28. studenoga posjetili su Ogranak MH u Splitu. Uz predsjednika su u posjetu Splitu bili i potpredsjednica MH akademkinja Dubravka Oraić Tolić, glavni tajnik MH Zorislav Lukić, tajnica Predsjedništva MH Ana Kranjčić te tajnica za ogranke MH Ida Hitrec. Nakon pozdravnih riječi predsjednika OMH u Splitu Joška Kalilića, predsjednik MH Stipe Botica svečano je otvorio 26. Dane Matice hrvatske u Splitu predavanjem Književno djelo Luke Botića. Botić (1830–1863), rođeni Splićanin, hrvatski književnik, političar i narodni preporoditelj, istaknuo se djelima Pobratimstvo, Petar Bačić, Dilber Hasan i Bijedna Mara, u vremenu u kojemu je živio bio je jedan od najcjenjenijih hrvatskih književnika. Njegova bista, rani rad Ivana Meštrovića, nalazi se na Marjanu. Budući da je danas pomalo zaboravljen, predsjednik Botica sugerirao je da bi se Ogranak Matice hrvatske u Splitu trebao baviti njegovim djelom. Kao uspomenu na boravak u Splitu te podsjetnik na zadaću Matice hrvatske da njeguje zajedništvo i hrvatsku kulturu predsjednik MH Stipe Botica darovao je predsjedniku OMH u Splitu Jošku Kaliliću monografiju Ivo Dulčić, koju je uredio dugogodišnji predsjednik MH Igor Zidić.


Članovi Predsjedništva Matice hrvatske s vodstvom i članovima Ogranka Matice hrvatske u Splitu

Urednica časopisa Ogranka Matice hrvatske u Splitu Hrvatska obzorja Tea Tereza Vidović Schreiber i izvršna urednica Hicela Ivon predstavile su novi broj. Kazale su da su u časopisu objavljeni tekstovi predavanja održanih u organizaciji Ogranka MH u Splitu, pa u tom smislu sadržaj časopisa odražava velikim dijelom i aktivnosti koje je Ogranak organizirao. Glavnina autora priznati su stručnjaci pojedinih područja iz kulture, umjetnosti, znanosti, povijesti, religije, književnosti, sociologije i pedagogije, a daje se prilika za afirmaciju i mladim stručnjacima i znanstvenicima.

Splitski matičari Dane MH posvetili su i nadolazećoj godini, u kojoj će se obilježavati 1600. obljetnica smrti sv. Jeronima, najavivši ga predavanjem Ivana Bodrožića, svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije te pročelnika Katedre povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Sv. Jeronim kao teolog i egzegeta. Sv. Jeronim jedno je od nezaobilaznih imena teologije ranoga kršćanstva, koje i danas odiše veličinom i uzvišenošću radi svega što je učinio na polju teologije i nadasve egzegeze, istaknuo je Bodrožić, dodavši kako je nemoguće govoriti o njegovoj teologiji a da se ne govori o njegovu životu. Za Jeronima teologija je bila više od znanstvene discipline, jer je u njoj crpio izravno zajedništvo s Kristom, Božjom snagom i mudrošću, istaknuo je predavač.  Uža teološka specijalnost bila mu je egzegeza, tumačenje Svetoga pisma. Kao tumač Svetoga pisma i prevoditelj ubraja se među najznamenitije bibličare svoga vremena, a i Crkve uopće.

Dolazak članova Predsjedništva MH bio je povod i radnome sastanku s Upravnim odborom OMH u Splitu 28. studenoga. Govorilo se o zajedničkoj suradnji i organizaciji predavanja i skupova o Hrvatskome proljeću u Splitu, Franji Božićeviću Natalisu, Marulićevu prijatelju i biografu, čija će 550. obljetnica rođenja biti sljedeće, 2019. godine. Glavni tajnik MH Zorislav Lukić, iznoseći analizu suradnje Središnjice i Ogranka Matice hrvatske u Splitu, naglasio je da je splitski ogranak MH sa 162 aktivna člana najveći ogranak u Republici Hrvatskoj.  Zaključak radnog sastanka bio je da Ogranak svojom aktivnošću treba biti jedno od bogatijih ishodišta kulturne aktivnosti na području grada Splita.

Vijenac 646

646 - 6. prosinca 2018. | Arhiva

Klikni za povratak