Vijenac 636 - 638

Tema

Vrijedno i korisno izdanje

Jelena Savić

U godini posvećenoj europskoj kulturnoj baštini svi oni koji se bave njezinim očuvanjem i zaštitom nastoje širu javnost upozoriti na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju. Neki od tih izazova jesu nerazumijevanje i različita tumačenja osnovnih pojmova oko kojih se struka nije uspjela usuglasiti. Unatoč brojnim međunarodnim dokumentima koje su donijeli Svjetska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline (ICOMOS) i druga mjerodavna tijela, dolazi do različitih tumačenja osnovnih pojmova u znanstvenoj, kulturnoj i široj zajednici.


Izd. Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski
fakultet, Zagreb, 2018.

Nejasni i dvojbeni pojmovi koji dovode do problema rezultat su pokušaja prevođenja engleskih pojmova koji potječu iz različitih zemalja toga govornog područja. Nenad Lipovac nastoji ponuditi rješenje toga problema stvarajući jedinstven dvojezični pojmovnik kulturne baštine, kojim se nastoji izbjeći višeznačnost ili nepostojanje određenih pojmova koji se koriste u područjima arhitekture, urbanizma i sličnim granama. Englesko-hrvatski stručni pojmovnik kulturne baštine čitatelju nudi pregled univerzalno važećih pojmova i njihova prikladna objašnjenja.

Pojmovnik je zbirka 1113 stručnih naziva koji se odnose na kulturnu baštinu, a izabrani su između tisuću pojmova pronađenih u 130 stručnih pojmovnika (od lokalne do državne ili nacionalne razine) pripremljenih u različitim državama engleskoga govornog područja. Razvrstani su po abecednom redu ključnih riječi i označeni brojevima od 0001 do 1113. Ispod svakoga pojma nalazi se njegovo podrobno tumačenje (opis), a često je umetnut i crtež ili slika u svrhu njegova pojašnjenja. Pojmovnik je namijenjen hrvatskim arhitektima, ali i svim drugim stručnjacima (urbanistima, prostornim planerima, krajobraznim arhitektima i arhitektima-povjesničarima) koji se bave kulturnom baštinom kao pomagalo u razumijevanju stručnih knjiga pisanih na engleskom jeziku. Svojevrsni rječnik stručnih naziva osmišljen je kao pomoć pri usporedbi sa sličnim pojmovima u hrvatskoj planerskoj i urbanističkoj praksi vezanoj za kulturnu baštinu.

Pojmovi poput upornjaka, dogradnje, bunkera, nacionalnog parka ili otvorenog prostora sa svojim su engleskim sinonimima poredani abecednim redom, čime autor želi pridonijeti čitateljevu lakšem razumijevanju.

Vijenac 636 - 638

636 - 638 - 19. srpnja 2018. | Arhiva

Klikni za povratak