Vijenac 630

Matica hrvatska

REAGIRANJE

Aleksandar Jakir

Reagiranje

O Dokumentu dijaloga Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima izvijestili smo u broju 627 od 15. ožujka. Jedan o članova Vijeća, povjesničar Aleksandar Jakir, naknadno je dostavio svoje izdvojeno mišljenje, dio kojeg na njegovu molbu donosimo u nastavku

Dokument dijaloga Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima držim za političku kulturu u Hrvatskoj važnim, a vrijedi naglasiti da je među svim članovima Vijeća vladalo potpuno suglasje da „pitanje kršenja ljudskih prava ne može i ne smije biti relativizirano“.

Međutim, Dokument kao takav, bez jasnih mjera koje u društvu mogu poticati veću empatiju za ljudska stradanja prouzročena totalitarnim režimima i idejama koje se iz perspektive demokratskog društva moraju osuditi, ne znači mnogo. Nužno je veće ulaganje u edukaciju i dalja istraživanja. Društveno suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima neće biti moguće bez sustavna istraživanja i utvrđivanje činjenica o naravi i posljedicama tih režima. Nedemokratski karakter vlasti kroz, takoreći, cijelo 20. stoljeće u Hrvatskoj imao je znatne posljedice u cijelom društvu, a jedna od njih je stvaranje ideologiziranih narativa koji su još prepoznatljivi u dijelu društva, ovisno o individualnoj i obiteljskoj biografiji koja utječe na takve političke i svjetonazorske stavove. Znanstveno utemeljen način bavljenja prošlošću i kontekstualizacija činjenica na koje nailazimo u izvorima mogu dati važan doprinos prevladavanju ideologizacije. Stoga je i nužna potpuna dostupnost arhivskog gradiva, kao jednog od glavnih preduvjeta znanstvenog istraživanja.

Iluzorno je misliti da bi se društveni prijepori, kao sastavnica svakoga demokratskog društva, mogli umanjiti, a kamoli ukloniti represijom i zabranama. Mišljenja sam da je postojeća regulativa sasvim dostatna i da je izvršna vlast pozvana da se ona sukladno duhu i slovu našeg Ustava provodi.

Aleksandar Jakir

Vijenac 630

630 - 26. travnja 2018. | Arhiva

Klikni za povratak