Vijenac 627

Druga strana

Uz Međunarodnu konferenciju o književnosti, Ff u Osijeku, 2. i 3. ožujka

Povratak temeljnim vrijednostima

Sanja Matković

 

 

 

 

 

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2. i 3. ožujka održana je međunarodna konferencija za mlade znanstvenike pod nazivom International Conference on Literature in Osijek (ICLOS), koju su organizirale studentice poslijediplomskoga sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet na inicijativu doktorandice Sanje Matković. Tema konferencije bila je afirmacija temeljnih ljudskih vrijednosti u književnosti.

Afirmacija temeljnih ljudskih vrijednosti oduvijek je, u većoj ili manjoj mjeri, bila prisutna u književnosti budući da čitatelji u književnim djelima svjesno ili nesvjesno traže afirmaciju vlastitog sustava vrijednosti. U 20. stoljeću visoka književnost, a time i znanost, obilježena je propitivanjem i dekonstrukcijom temeljnih vrijednosti te otporom autoritetu, a te se vrijednosti još afirmiraju samo na margini visoke književnosti te u popularnoj i dječjoj književnosti. Unatoč tomu, djela koja promiču te vrijednosti uvijek su imala brojnu publiku, što ukazuje na spomenutu potrebu čitateljstva za književnošću koja afirmira njihov sustav vrijednosti. Čini se da se situacija polako mijenja jer su čitatelji prezasićeni umjetnošću koja ih duhovno ne ispunjava, što indicira da se temeljne vrijednosti polako vraćaju u žarište interesa, iako je u znanosti ta tema još u velikoj mjeri zaboravljena. Stoga je konferencija ICLOS imala dva cilja: prvo, utvrditi postoji li uopće interes znanstvenika za tu temu i, drugo, omogućiti im da izlože svoje radove koji se bave afirmacijom temeljnih ljudskih vrijednosti.

S obzirom da su organizatori primili velik broj prijava, ispostavilo se da postoji vrlo velik interes znanstvenika za afirmaciju temeljnih ljudskih vrijednosti u književnosti. Neke od vrijednosti koje su se afirmirale u izlaganjima bile su obiteljske i odgojno-obrazovne vrijednosti, ljubav, oprost, žrtva, suosjećanje, moral, prihvaćanje životnih teškoća te prihvaćanje života i smrti. Štoviše, raspravljajući o temi konferencije, sudionici su došli do zaključka kako nedostaje sličnih tema konferencija te da bi se izbor te danas „nepopularne“ teme mogao smatrati hrabrim potezom. Naime, u vrijeme kada su u središtu istraživanja i dalje društvena, filozofska i identitetska kritika, mladi znanstvenici osjećaju potrebu za povratkom afirmacije temeljnih vrijednosti u fokus književnosti i znanosti. Nakon što je utvrđen interes znanstvenika, nadamo se da će, nakon ove, i druge konferencije znanstvenicima ponuditi teme koje afirmiraju temeljne ljudske vrijednosti.

Vijenac 627

627 - 15. ožujka 2018. | Arhiva

Klikni za povratak