Vijenac 625

Feljton

Stalni nadzor kardinala Kuharića

Ivica Miškulin

Tajne tajne policije: Arhivi jugoslavenske Službe državne sigurnosti (2. dio)

Stalni nadzor kardinala Kuharića

Od trenutka preuzimanja župske službe u poratno vrijeme, obilježeno masovnim progonima Katoličke crkve u Hrvatskoj, Kuharić je za režim bio neprijateljski čimbenik. Udba, odnosno SDS zato su ga pratili sve do 1990.

Vijenac 625

625 - 15. veljače 2018. | Arhiva

Klikni za povratak